Edytor schematów kolorowania - Bloki składniowe, Style

Z lewej strony okna 'Edytora schematów kolorowania' znajdują się dwie zakładki, które zawierają listy dostępnych bloków i stylów.

Bloki składniowe

Schemat kolorowania podzielony jest na pojedyncze jednostki - bloki składniowe. W każdym bloku można definiować odmienne sposoby kolorowania poszczególnych typów kodu, na przykład różnych języków programowania w jednym schemacie.

Bloki na liście można dodawać, usuwać i ustawiać (za pomocą przeciągania) w odpowiedniej kolejności, a także zagnieżdżać jeden blok w drugim.

Dodaj blok
Kliknij aby dodać nowy blok. W okienku 'Nowy blok składniowy...', które pojawi się po kliknięciu tej ikony możesz wpisać nazwę bloku, a także blok nadrzędny, w którym umieszczony będzie nowy blok.

Usuń blok
Kliknij, aby usunąć blok

Edytuj blok
Kliknij aby dodać zmienić nazwę, bądź położenie blok. W okienku 'Edycja bloku składniowego...', które pojawi się po kliknięciu tej ikony możesz wpisać nową nazwę bloku, a także zmienić blok nadrzędny, dla edytowanego bloku.

Kopiuj blok z innego schematu
Możliwe jest również kopiowanie bloków z innego schematu kolorowania. Po kliknięciu na tę ikonę otworzy się okienko w którym będzie można wskazać plik, z którego chcesz skopiować blok. Pliki makrokodów mają nazwy typu *.mcd.

Po wybraniu pliku otworzy się okienko 'Import bloku z innego schematu'. Jest ono podzielone na dwie części:
  • Importowany blok - lista bloków istniejących w schemacie, z którego chcesz skopiować blok. Wskaż blok do skopiowania.
  • Gdzie wstawić - lista bloków w aktualnie edytowanym schemacie. Wskaż blok, który ma być blokiem nadrzędnym dla kopiowanego bloku.

Podczas kopiowania bloku skopiowane zostają również style, użyte w danym bloku.

Style

Style określają sposób kolorowania i formatowania tekstu. Są one wykorzystywane w ustawieniach kolorowania dla poszczególnych identyfikatorów, słów kluczowych itp. Możliwe jest wybranie koloru czcionki i tła, a także ustawienie stylu tekstu (pogrubiony, pochylony itp.)

Dodaj styl
Kliknij, aby utworzyć nowy styl.

Usuń wybrany styl
Kliknij, aby usunąć wybrany styl ze schematu kolorowania.

Edytuj styl
Kliknij, aby edytować styl. Do edycji stylu służy okno 'Właściwości stylu'

Pokrewne tematy

Do góry