Zdarzenia i inne atrybuty

Narzędzie uruchamiane jest po naciśnięciu przycisku Zdarzenia i atrybuty z poziomu okien edycji różnych znaczników.

Narzędzie pozwala przypisać wartości atrybutów i zdarzeń edytowanego lub tworzonego znacznika. Zawiera dwie zakładki:

  • Atrybuty - inspektor atrybutów znacznika, które nie znalazły się w oknie głównym edycji danego znacznika (są to przeważnie rzadziej używane atrybuty)
  • Zdarzenia - inspektor zdarzeń znacznika umożliwiający przypisywanie akcji do zdarzenia, np. wywołanie funkcji JavaScript po najechaniu myszką nad element

Działanie inspektorów atrybutów i zdarzeń jest identyczne jak działanie Inspektora znaczników na Panelu zasobów z lewej.

Pokrewne tematy

Do góry