Narzędzia - Otwieranie strony z Sieci

Okno służy do otwierania dokumentów zdalnych na serwerze HTTP (serwer www) bądź FTP. Możesz je otworzyć z menu Plik / Otwórz z Sieci, lub za pomocą standardowego skrótu klawiszowego Ctrl+D. Ikona polecenia została pokazana obok.

Okno zostało podzielone na dwie zakładki:

  • Otwarcie strony z sieci WWW
  • Otwarcie strony z serwera FTP

Otwarcie strony z sieci WWW

Ta zakładka umożliwia otworzenie strony z serwera WWW. Zawiera następujące pola:

Adres URL
Wpisz adres URL do dokumentu, który chcesz otworzyć.

Użyj autoryzacji przy pobieraniu
Zaznacz ten przełącznik, jeśli trzeba użyć prostej autoryzacji (ang. basic authorization) w celu uzyskania dostępu do strony.

  • Użytkownik, Hasło
    Podaj nazwę użytkownika i hasło dla prostej autoryzacji.

  • Pamiętaj hasło
    Zaznacz, jeśli program ma zapamiętać hasło dla tej nazwy użytkownika.

Otwarcie strony z serwera FTP

Ta zakładka umożliwia otworzenie strony z serwera FTP. Zawiera następujące pola:

Adres serwera
Podaj adres serwera FTP, a którego chcesz otworzyć stronę.

Port
Podaj numer portu, na którym pracuje serwer FTP. Standardowo jest to port nr 21.

Użytkownik, hasło
Podaj nazwę użytkownika i hasło.

Lista serwerów FTP
Kliknij, aby wybrać z listy nazwę serwera FTP, z którego mają być skopiowane i przypisane w tym okienku ustawienia.

Pamiętaj hasło
Zaznacz, jeśli program ma zapamiętać hasło dla tej nazwy użytkownika.

Ścieżka do pliku Podaj ścieżkę do pliku na serwerze.

Pokrewne tematy

Do góry