Menu główne - Plik

Menu "Plik" służy do wykonywania podstawowych operacji na dokumentach i programie, jak otwieranie, zamykanie, zapis, bądź drukowanie. Dostępne są następujące polecenia:

Nowy dokument
Kliknij, aby utworzyć nowy, pusty dokument. Klikając na strzałkę z prawej, możesz skorzystać z podmenu w celu uruchomienia dodatkowych narzędzi.


Otwórz
Kliknij aby otworzyć istniejący dokument.
Klikając na strzałkę z prawej, możesz skorzystać z listy ostatnio otwieranych dokumentów. Domyślnie jest to 10 pozycji, jednak możesz to zmienić korzystając opcji w oknie Ustawienia programu / Historia.
Kliknięcie ostatniej pozycji na liście ('Otwórz wszystkie z listy MRU') spowoduje otwarcie wszystkich plików umieszczonych na liście.

Otwórz z Sieci
Kliknij, aby otworzyć dokument z Sieci za pomocą dedykowanego narzędzia.


Otwórz ponownie bieżący
Kliknij, aby zamknąć i ponownie otworzyć bieżący dokument. Jeśli w dokumencie wprowadzono zmiany i nie zostały one zapisane, wyświetlone zostanie pytanie, czy je zapisać. Funkcja ta jest przydatna, jeśli w plikach wprowadzono zmiany poza Pająkiem.

Otwórz ponownie wszystkie
Jak wyżej, dla wszystkich dokumentów otwartych w Pająku


Importuj...
Kliknij, aby otworzyć Importer plików.

Eksportuj...
Kliknij, aby wyeksportować plik do wybranego formatu: HTML lub RTF (Rich Text Format). Eksportowanie polega na zapisaniu dokumentu w taki sposób, by przedstawione zostały układ i kolorowanie składni w edytorze Pająka. Pomaga to znacząco przygotowywać listingi kodu do druku itp.

Zapisz
Kliknij, aby zapisać bieżący dokument.

Zapisz jako...
Kliknij, aby zapisać bieżący dokument pod nową nazwą.

Zapisz wszystkie
Kliknij, aby szybko zapisać wszystkie otwarte dokumenty.

Publikuj bieżący w sieci
Kliknij, aby opublikować w sieci bieżący dokument. Czytaj więcej na temat zaawansowanych możliwosci tego polecenia.

Publikuj otwarte w sieci
Kliknij, aby opublikować w sieci wszystkie otwarte dokumenty. Czytaj więcej na temat zaawansowanych możliwosci tego polecenia.


Zmień nazwę bieżącego
Kliknij, aby zmienić nazwę bieżącego pliku. Nazwa pliku zostanie zmieniona zarówno na twardym dysku, jak i w edytorze.

Zmiana nazwy wielu plików
To polecenie uruchamia narzędzie Kameleon - zmiana nazw plików i umożliwia zmianę nazw plików w wielu folderach na raz za pomocą ustalonych reguł.


Rozszerzone wyszukiwanie + konwerter znaków
Uruchamia najbardziej rozbudowane narzędzie Pająka służące do wyszukiwania i zamiany. Wykorzystując "Rozszerzone wyszukiwanie i zamianę" możesz wyszukiwać i zamieniać tekst w aktualnym dokumencie, wszystkich otwartych, we wszystkich lub określonych dokumentach Serwisów lub wybranych folderów, zmieniać w nich kodowanie znaków, a także sprawdzać poprawność pisowni itd.

Wyszukiwanie plików i katalogów
Wyświetla okno wyszukiwania plików i katalogów na dolnym panelu programu.


Zamknij dokument
Kliknij, aby zamknąć bieżący dokument. Jeśli w dokumencie są niezapisane zmiany, program zapyta, czy go zapisać.

Zamknij wszystkie dokumenty
Kliknij, aby zamknąć wszystkie dokumenty otwarte w Pająku. Jeśli w którymś dokumencie są niezapisane zmiany, program zapyta, czy go zapisać.


Usuń bieżący dokument
Kliknij, aby usunąć dokument edytowany aktualnie w edytorze. Wraz z usuniętym dokumentem usunięty zostanie plik dodatkowych informacji o dokumencie (*.add). Nie będzie usuwana jego kopia zapasowa (plik *.bak)!


Ustawienia drukarki
kliknij, aby otworzyć okno ustawień drukarki.

Drukuj...
Kliknij, aby otworzyć okienko drukowania.


Koniec
Kliknij, aby zakończyć pracę programu. Wszystkie dokumenty zostaną zamknięte. Jeśli w którymś dokumencie są niezapisane zmiany, program zapyta, czy go zapisać.

Pokrewne tematy

Do góry