Narzędzia - Szybki podgląd

Szybki podgląd, to narzędzie umożliwiające podgląd wielu różnych typów plików bezpośrednio z Pająka, np. obrazków, dokumentów HTML, plików tekstowych, animacji, etc.

Okno szybkiego podglądu uruchomisz z poziomu menu lub paska z przyciskami listy plików na zakładce Moje serwisy. Polecenie to oznaczone jest za pomocą ikonki pokazanej powyżej.

Przeglądanie plików

Aby wykonać podgląd wybranego pliku wybierz go na liście plików zakładki Moje serwisy, a następnie użyj polecenia Szybki podgląd. Otworzy się okienko, a w nim zobaczysz podgląd wybranego pliku. Na Szybkim podglądzie możesz przeglądać pliki dokumentów HTML zarówno jako kod źródłowy jak i podgląd w przeglądarce, arkusze stylów CSS (Pająk generuje i wyświetla dokument HTML pozwalający na podgląd formatowana), pliki graficzne (GIF, JPG, PNG), pliki tekstowe (txt, css), animacje AVI i SWF (Flash), dźwięki WAV i muzykę MID.

Układ okienka

Okienko składa się z paska z przyciskami w górnej części oraz obszaru podglądu.

Pasek przycisków
Na pasku przycisków znajdziesz polecenia pozwalające zarówno na nawigację po liście plików zakładki Moje serwisy (możesz też poruszać się po liście za pomocą klawiszy strzałek)jak i wstawianie przeglądanych mediów do tworzonych dokumentów HTML. Kolejne przyciski to:

 • Ukrywaj podgląd gdy niepotrzebny - pozwala na automatyczne zamykanie okna podglądu w sytuacji gdy opuszczono okno szybkiego podglądu
 • Wstawienie do dokumentu - kliknij, aby wstawić przeglądany plik do aktualnie edytowanego dokumentu.
 • Odświeżenie podglądu - ponownie ładuje ten sam plik na podgląd.
 • Pomoc - wyświetla tę stronę pomocy.
 • Poprzedni i Następny - przyciski nawigacyjne pozwalające przeglądać kolejne pliki folderu.
 • Sposób podglądu:
  • dla plików dokumentów HTML wyświetlane są tutaj dwa przyciski pozwalające na wybór widoku podglądu dokumentu w przeglądarce lub kodu źródłowego - kod źródłowy wyświetlany jest z uwzględnieniem kolorowania składni,
  • dla plików tekstowych wyświetlany jest przycisk umożliwiający włączenie lub wyłączenie zawijania wierszy,
  • dla plików graficznych wyświetlane są przyciski pozwalające na dostosowanie rozmiaru grafiki do całego obszaru podglądu lub symulację tła, czyli powielenie grafiki jak na tle strony internetowej,
  • dla plików AVI oraz WAV wyświetlany jest panel pozwalający na odtwarzanie tych plików multimedialnych,
 • Otwarcie dokumentu - dla dokumentów HTML pozwala na szybkie otwarcie do edycji.
 • Informacje o dokumencie - dla dokumentów HTML pozwala na zapoznanie się ze szczegółowymi informacji o dokumencie.
 • Zawijanie wierszy - włączenie zawijania wierszy dla podglądu kodu źródłowego dokumentów.

Poniżej wyświetlana jest pełna ścieżka dostępu do przeglądanego pliku, a w przypadku niektórych plików również dodatkowe informacje, jak np. dla obrazków wyświetlane są wymiary grafiki oraz rozmiar pliku.

Obszar podglądu
Obszar podglądu po prostu pełni funkcję miejsca, w którym wyświetlane są przeglądane pliki.

Pokrewne tematy

Do góry