Przeglądanie dokumentów - ogólnie

Zakładka "Przeglądanie" umieszczona jest w środkowym panelu, którego nie możesz wyłączyć. Na tej zakładce możesz przeglądać aktualnie tworzony dokument. Umożliwia ona tez podgląd makrokodów, jeśli na zakładce Makrokody została ustawiona taka opcja.

Wbudowany podgląd

Ze względu na bardzo szybko zmieniająca się ofertę programową wielkich firm i coraz nowsze rozszerzenia wprowadzane przez nie do języka HTML, zdecydowano, że Pająk nie zostanie wyposażony we własny system podglądu tworzonej strony. Położono natomiast silny nacisk na ułatwienie pracy z dostępnymi na rynku przeglądarkami. W chwili obecnej możesz używać do podglądu jednej z przeglądarek:

Z poziomu Pająka można wykonać natychmiastowy podgląd pola edycji(domyślny klawisz F11) aktualnie edytowanej strony za pomocą zakładki "Przeglądanie". Funkcja ta wymaga zainstalowanej w systemie jednej z przeglądarek

  • MS Internet Explorer w wersji 3.02 lub nowszej
  • Mozilla 1.x

Zewnętrzna przeglądarka

Dla osób, które używają innych przeglądarek Pająk został także wyposażony w inną możliwość podglądu strony. Używany mechanizm komunikacyjny DDE powoduje, ze po naciśnięciu klawisza Ctrl+F11, strona aktualnie wyświetlana w edytorze, natychmiast pojawia się w oknie domyślnej przeglądarki (domyślną przeglądarkę możesz ustawić w oknie Ustawień programu) w takiej postaci, w jakiej zobaczą ją użytkownicy sieci Internet na całym świecie. W ten sposób Pająk może pracować z kilkoma różnymi przeglądarkami na raz.

Przeglądarki są wykrywane przez Pająka przy starcie. Można również ręcznie zdefiniować przeglądarki korzystając z okienka Ustawień programu lub (również z tego samego okienka) przeprowadzić ich powtórną detekcję.

Ustawianie dokumentu podglądu

Czasem zdarza się, że edytujesz dokument, który nie ma być jednak bezpośrednio oglądany, lecz jedynie stanowić część innego dokumentu. Możesz też chcieć przekazać do dokumentu jakieś parametry za pomocą metody GET (w adresie URL). W takim wypadku skorzystaj z okna
  • Ustawienie dokumentu podglądu.
  • Pokrewne tematy

    Do góry

    ody>