Wspomaganie dla PHP - Zakładka "Języki programowania"

Jeśli nie pamiętasz do czego służy dana funkcja PHP, bądź szukasz funkcji odpowiedniej do wykonania określonego zadania, bardzo przydatna jest zakładka Języki programowania.

Opis narzędzia

Zakładka ta składa się z menu, w którym możesz przełączać języki programowania oraz drzewka z danymi. Jeśli wybierzesz widok dla PHP na drzewku znajdą się gałęzie:

Stałe i zmienne:

  • Stałe PHP - lista nazw stałych predefiniowanych przez PHP (np. w pliku php.ini)
  • Stałe serwera (Server) - lista nazw stałych serwera dotyczących samego serwera
  • Stałe serwera (Request) - lista nazw stałych serwera dotyczących obłsugi przez serwer zapytania od przeglądarki
  • Zmienne HP - lista nazw zmiennych PHP, np. tablica argumentów funkcji, zmienne sesji itp.

Funkcje
Zawiera listy nazw wbudowanych funkcji PHP. Zostały one pogrupowane zgodnie z ich przeznaczeniem, lub modułem który ich dostarcza.

Opisywana zakładka może być np. ściągawką. Nie łatwo bowiem spamiętać funkcje, stałe i zmienne PHP - w samym podręczniku opisanych grubo ponad 2000, cały czas dochodzą nowe. Dla wybieranych na drzewku elementów, w dolnej części zakładki wyświetlany jest obszar podpowiedzi udostępniający więcej informacji o wybranej funkcji. Na przykład dla MySQL/mysql_fetch_row() uzyskamy podpowiedź:

Nazwa: mysql_fetch_row()
Argumenty: object result
Typ: array
Obsługa: PHP 3, PHP 4

Z tej zakładki możesz nie tylko korzystać jako ze ściągawki. Możesz również wstawiać wybrane elementy do dokumentu. Zrobisz to na dwa sposoby: za pomocą przycisku w lewej części zakładki lub po dwukliku na wybranym elemencie. Pająk przy tym ostrzeże jeśli będziesz chciał umieścić element w nieodpowiednim miejscu.

Edytowanie pliku definicyjnego

Do edycji danych, z których korzysta narzędzie służy do tego Edytor pliku definicyjnego dla PHP. Przy jego pomocy możesz zmienić opis istniejącej funkcji, dodawać nowe funkcje i ich grupy.

Pokrewne tematy

Do góry