Edytor pliku definicyjnego dla PHP

Za pomocą edytora pliku definicyjnego PHP możesz modyfikować lub rozszerzać definicję języka PHP, z której Pająk korzysta w funkcjach dynamicznych podpowiedzi i na zakładce Języki programowania. Aby uzyskać dostęp do edytora pliku definicyjnego PHP użyj polecenia Edytor pliku definicyjnego PHP, które znajduje się w menu głównym. Możesz również uruchomić go za pomocą przycisku znajdującego się w ustawieniach programu w kategorii Ułatwienia, dynamiczne atrybuty, inne lub w menu. Przycisk pokazany został powyżej.

Okno edytora pliku definicyjnego PHP składa się z dwóch zakładek: zakładki "Stałe i zmienne" oraz "Funkcje".

Zakładka "Stałe i zmienne"

Na tej zakładce definiujesz predefiniowane stałe oraz zmienne i przypisujesz je do jednej z dostępnych kategorii. Dodawane zmienne i stałe możesz przypisać do kategorii:

  • Stałe PHP
  • Zmienne Apache (request)
  • Zmienne Apache (server)
  • Zmienne PHP

Po wybraniu kategorii na liście z lewej strony zakładki pojawi się spis elementów przypisanych do wybranej kategorii. Klikając na wybranym pola "Opis" i "Typ wartości" zostaną odpowiednio wypełnione. Możesz wtedy zmienić wybrany element.

Jeśli chcesz dodać nowy element do wybranej kategorii, postępuj podobnie. Wybierz kategorię i przyciskiem oznaczonym "plusikiem" dodaj nowy element. Następnie możesz go edytować we wspomnianych polach "Opis" i "Typ elementu".

Typy elementów

Dla elementów składowych kategorii na pierwszej zakładce możesz przypisywać rózne typy:

  • string - typ "ciąg znaków"
  • int - typ "liczba całkowita"
  • float - typ "liczba zmiennoprzecinkowa"
  • bool - typ "logiczny"
  • array - typ "tablicowy"
  • object - typ "obiekt"

Od typów zależy w jaki sposób działają niektóre funkcje dynamicznych podpowiedzi. Typ elementu jest również wyświetlany na zakładce Języki programowania w głównym oknie programu.

Zakładka "Funkcje"

Na tej zakładce możesz definiować funkcje, które są wspierane w PHP obsługiwanym w Pająku. Po lewej stronie zakładki znajdziesz listę kategorii funkcji. Kategorie pomagają w posegregowaniu funkcji na grupy. Kategorie służą do prezentowania funkcji w ujęciu hierarchicznym na drzewku Języki programowania w głownym oknie. W ustawieniach Ułatwienia, dynamiczne atrybuty, inne możesz również dzięki temu wyłączać obsługę wybranych kategorii funkcji w funkcjach dynamicznych podpowiedzi. Kategorie możesz dodawać i usuwać za pomocą znajdujących się pod listą przycisków.

Obok listy kategorii znajduje się lista przypisanych do niej funkcji. Po wybraniu kategorii na liście po lewej, wczytywane są tutaj nazwy wszystkich znajdujących się w danej kategorii funkcji. Funkcje możesz dodawać, usuwać i edytować za pomocą przycisków pod listą. Edycja i dodanie nowej odbywa się w okienku Nowa funkcja PHP.

Pokrewne tematy

Do góry