Wspomaganie dla PHP - Kolorowanie składni

Podstawową pomoc przy pisaniu skryptów PHP jest kolorowanie składni. Pająk posiada kilka schematów kolorowania dla PHP:

  • HTML+PHP simple - pełne kolorowanie HTML + uproszczony schemat kolorowania PHP (bez nazw funkcji)
  • HTML+PHP extended - HTML jak wyżej + kolorowanie wszystkich funkcji PHP opisanych w podręczniku PHP + kolorowanie poleceń systemu automatycznego tworzenia dokumentacji phpDocumentor .
  • HTML+PHP+Smarty - jak HTML+PHP extended + kolorowanie elementów systemu obsługi szablonów Smarty.

Możesz również dostosować kolorowanie składni. Służą do tego:
  • Edytor schematów kolorowania - umożliwia edycję schematu kolorowania, czyli dodawanie nowych funkcji itp. Należy go używać z rozwagą, gdy wprowadzonych zmian nie można cofnąć
  • Ustawienia programu - kolorowanie składni - umożliwia dopasowanie schematu kolorowania składni, jednak bez wpływu na sam schemat. Zmiany w każdej chwili można cofnąć do stanu domyślnego. Za pomocą tego okna możesz również przypisać rozszerzenia nazw plików, dla jakich dany schemat ma być domyślnym.

Pokrewne tematy

Do góry