Ustawienia programu - Kolorowanie składni

Kategoria o nazwie "Kolorowanie składni" pozwala na dostosowanie kolorowania składni w dokumentach edytowanych w Pająku.

Ustawienia schematów kolorowania

Okno to umożliwia dostosowanie poszczególnych schematów kolorowania do własnych potrzeb i preferencji. Aby dostosować właściwości schematu, wybierz go z listy, a następnie skorzystaj z przycisków z prawej strony listy:

Właściwości schematu kolorowania
Kliknij, aby otworzyć okno Właściwości schematu kolorowania służące do zmian w ustawieniach schematu kolorowania wybranego z listy. Możliwe jest dopasowanie kolorów i stylów tekstu, a także rozszerzeń nazw plików, dla których dany schemat kolorowania będzie domyślnie stosowany oraz przypisanie schematu do grupy schematów kolorowania.

Ustaw schemat jako domyślny
Kliknij, aby wybrać danych schemat jako domyślny dla nowych dokumentów.

Po zapisaniu dokumentu, Pająk będzie próbował zmienić domyślny schemat do kolorowania na najlepiej pasujący dla danego typu dokumentu. W tym celu brane będą pod uwagę rozszerzenia nazwy pliku przypisane do schematów kolorowania i rozszerzenie nazwy danego dokumentu.

Edycja schematu kolorowania
Kliknij, aby otworzyć 'Edytor schematów kolorowania'. Narzędzie to umożliwia tworzenie nowych i edycję istniejących schematów kolorowania. Zmiany wprowadzone za pomocą 'Edytora schematów kolorowania' są nieodwracalne, dlatego zalecane jest zapisywanie zmian w nowym pliku pozostawiając oryginalny schemat niezmieniony!

Zawsze używaj domyślnego schematu niezależnie od rozszerzenia
Zaznacz, jeśli chcesz, aby program stosował zawsze tylko domyślnie wybrany schemat kolorowania do wszystkich otwieranych i tworzonych dokumentów, niezależnie od ich rozszerzenia i przypisanego do niego schematu kolorowania na liście.

Wyświetlaj pogrupowane schematy
Jeśli włączysz ten przełącznik, schematy kolorowania na liście schematów w głównym oknie (na mini pasku przycisków i w menu podręcznym edytora) programu będą wyświetlane w sposób pogrupowany wg typów wybranych dla schematów kolorowania.

Podświetlanie nawiasów

Dzięki podświetlaniu odpowiadających sobie par nawiasów, w łatwy sposób możesz zorientować się, gdzie jest początek i koniec bieżącego bloku kodu, który objęty jest nawiasami (np pętla w skrypcie PHP). Zebrane tu opcje pozwalają określić, jakie nawiasy będą kolorowane (możesz oddzilenie wybrać każdy spośród czterech par: (), {}, [] <>), a także wybrać kolor tła i kolor znaków dla nawiasów. Możesz też wyłączyć wyróżnianie nawiasów w kodzie.

Pokrewne tematy

Do góry