Wspomaganie dla JavaScript - Dynamiczny kod

Na wspomaganie JavaScript w Pająku składa się między innymi również mechanizm podpowiedzi nazywany Dynamiczny kod. Tak na prawdę mechanizm ten tworzą dwa narzędzia:

UWAGA!
Dynamiczny kod nie jest dostępny dla języka VBScript.

Dynamiczny kod pobiera dane z pliku definicyjnego dla skryptów oraz analizuje istniejący kod skryptu. W ten sposób możliwe jest podawanie nazw i listy argumentów wbudowanych funkcji oraz predefiniowanych i zadeklarowanych w skrypcie zmiennych i stałych JavaScript. Dzięki temu można znacznie efektywniej pisać skrypty - nie trzeba pamiętać dokładnych nazw wszystkich funkcji JavaScript, czy długiej listy zmiennych.

Dynamiczny kod

Działanie dynamicznego kodu polega na podpowiadaniu nazw elementów możliwych do wykorzystania (funkcje, zmienne i stałe). Narzędzie można wywołać na dwa sposoby:
  1. automatyczne wyświetlanie podpowiedzi - skorzystaj z polecenia na mini pasku edytora (ikona polecenia została pokazana obok). Podpowiedzi będą pojawiać się po chwili nieaktywności.
  2. za pomocą skrótu klawiszowego - możesz w każdej chwili wywołać dymek z podpowiedzią do aktualnie wpisywanej funkcji wciskając skrót klawiszowy Ctrl+Spacja

Jeśli aktywowałeś automatyczne wyświetlanie, wpisz początek nazwy funkcji i poczekaj chwilę - pojawi się lista z elementami, których możesz użyć. Na liście podświetlona będzie pierwsza pozycja, która jest najbardziej zgodna z wpisanym ciągiem. W przypadku, automatyczne wyświetlanie podpowiedzi jest wyłączone, aby otrzymać podpowiedź skorzystaj ze skrótu Ctrl+Spacja.

Dla przykładu, jeśli istnieje funkcja:

function moja_funkcja (a, b)
{
      a = a + b;
}

Teraz wystarczy wpisać (pionowa kreska oznacza kursor w dokumencie):

moja|
i użyć skrótu Ctrl+Spacja (bądź poczekać chwilę, jeśli aktywowałeś dynamiczny kod). Pojawi się okienko, w którym będzie nazwa funkcja moja_funkcja.

Po liście możesz poruszać się za pomocą pasków przewijania, strzałkami itp. (jak w każdym oknie). Aby wstawić wybraną konstrukcję do dokumentu, wciśnij Enter, bądź kliknij na nią.

Ikony przy nazwach określają, czy jest to nazwa zmiennej, stałej, czy funkcji

Dynamiczne podpowiedzi

Działanie dynamicznych podpowiedzi polega na podpowiadaniu w trakcie pisania skryptu argumentów funkcji. Narzędzia pobiera dane podobnie jak dynamiczny kod - z pliku definicyjnego i z wyników analizy skryptu. Dzięki temu nie trzeba stale pamiętać, bądź szukać w kodzie, jakich argumentów wymaga dana funkcja.

Narzędzie można wywołać na dwa sposoby:

  1. automatyczne podpowiadanie - skorzystaj z polecenia na mini pasku edytora. Po wpisaniu nazwy funkcji i otwierającego nawiasu (np. moja_funkcja( ) poczekaj - po chwili pojawi się dymek z argumentami do użycia. Argument, który w tej chwili chcesz podać, zaznaczony zostanie pogrubieniem. Ikona polecenia została pokazana wyżej.
  2. za pomocą skrótu klawiszowego - możesz w każdej chwili wywołać dymek z podpowiedzią do aktualnie używanej funkcji wciskając skrót klawiszowy ctrl+\

Ustawienia i inne opcje dynamicznych podpowiedzi
Aby dopasować dynamiczne podpowiedzi do swoich potrzeb, skorzystaj z okna Ustawienia programu - Dynamiczne podpowiedzi w skryptach.

Pokrewne tematy

Do góry