Wspomaganie dla JavaScript - Formatowanie kodu źródłowego

Porządek panujący w kodzie znacznie ułatwia pracę. Jednak w miarę dodawania kolejnych linii nieporządek wzrasta. Możesz jednak szybko przywrócić ład w skrypcie i ponownie poukładać kod tak, by był on najbardziej przejrzysty. W tym celu użyj narzędzia do formatowania kodu źródłowego. Za pomocą jednego kliknięcia dokument zostanie uporządkowany, kolejne zagnieżdżone funkcje i instrukcje zostaną poukładane w nowych liniach i odpowiednio powcinane.

Uwaga!
Formatowanie kodu nie jest dostępne dla VBScript.

Narzędzie do formatowanie kodu posiada również okno Ustawienia dla JavaScript, za pomocą którego możesz ustawić własne opcje stylu formatowania.

Pokrewne tematy

Do góry