Formatowanie - Ustawienia dla JavaScript

W tym oknie możesz ustawić opcje formatowania dla skryptów JavaScript

Okno ustawień dla JavaScript można wywołać z okna Formatowanie kody źródłowego, lub z okna ustawień programu.

Ustawienia bloków

Wybierz sposób formatowania kodu:

Nawiasy otwierające w nowym wierszu
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by nawiasy klamrowe oznaczające początek ciała funkcji umieszczane były zawsze w nowym wierszu, jak na przykładzie poniżej:
function nazwa_funkcji ()
{
   // Ciało funkcji
}
Nawiasy otwierające na końcu wiersza
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by nawiasy klamrowe oznaczające początek ciała funkcji umieszczane były na końcu wiersza, w którym jest jej nazwa, jak na przykładzie poniżej:
function nazwa_funkcji () {
   // Ciało funkcji
}

Rozmiar pojedynczego wcięcia
Wybierz ile znaków m zostać użytych dla wcięcia jednego wiersza.

Używaj tabulatorów zamiast spacji
Zaznacz, jeśli chcesz zamiast spacji, używać do wcinania znaku tabulatora.

Nie wstawiaj wcięć w pustych wierszach
Zaznacz, jeśli w pustych wierszach nie maja być tworzone wcięcia.

Odstępy między wierszami

W tej sekcji możesz określić, czy pomiędzy poszczególnymi funkcjami mają być umieszczone dodatkowe puste wiersze. Zwiększa to czytelność kodu.

Puste wiersze pomiędzy funkcjami
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby pomiędzy kolejnymi deklaracjami funkcji były wstawiane dodatkowe puste wiersze.

Przerzucaj instrukcje po średniku do nowego wiersza
Zaznacz tę opcję, aby instrukcje znajdujące się w jednej linii (oddzielone średnikami) zostały rozbite na kilka linii.

Pokrewne tematy

Do góry