Formatowanie kodu źródłowego

Za pomocą narzędzia do formatowania kodu źródłowego możesz szybko uporządkować i sformatować kod w Twoich dokumentach. Ponadto możesz samodzielnie określać reguły formatowania kodu dla różnych języków.

Narzędzie do formatowania kodu możesz uruchomić za pomocą polecenia oznaczonego ikoną pokazaną powyżej znajdującego się w menu Narzędzia / Formatowanie i kompresja kodu, a także za pomocą przycisku pokazanego wyżej umieszczonego na pasku narzędzi.

Okno narzędzia zawiera dwie zakładki:

 • Źródło formatowania - pozwala określić, gdzie ma być formatowany kod
 • Opcje formatowania - zawiera opcje formatowania kodu

Możesz również użyć utworzonych wcześniej stylów formatowania wybierając określony styl z listy rozwijanej po kliknięciu strzałki przy ikonie narzędzia formatowania na Często używanych narzędzi, lub korzystając z menu Narzędzia / Formatowanie i kompresja kodu / Szybkie formatowanie bieżącego. Jeśli zaznaczysz fragment tekstu w dokumencie, tylko on zostanie sformatowany.

Źródło formatowania


Za pomocą ustawień tej zakładki możliwe jest określenie zakresu działania narzędzia - od aktualnie edytowanego dokumentu, aż do ściśle określonych rodzajów dokumentów w wybranym Serwisie, folderach itd. Dostępne są opcje:

w aktywnym dokumencie - operacje będą przeprowadzane na dokumencie aktualnie otwartym w edytorze.

w zaznaczonym tekście - operacje będą przeprowadzane na zaznaczonym tekście w dokumencie aktualnie otwartym w edytorze.

we wszystkich otwartych - operacje będą przeprowadzane na wszystkich dokumentach otwartych aktualnie w Pająku.

w wybranym Serwisie - operacje będą wykonywane na wszystkich plikach Serwisu wybranego z listy. Można zawęzić rodzaje plików do plików z określonym rozszerzeniem:

 • pliki: - pole tekstowe umożliwia wpisanie rozszerzeń plików w celu zawężenia rodzajów dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę. Rozszerzenia należy podawać w postaci np. *.php;*.php3;*.php4.

w folderach - operacje będą wykonywane na wszystkich plikach w folderach umieszczonych na liście. Listę folderów można edytować za pomocą przycisków z prawej strony.

 • Pliki z rozszerzeniem - pole tekstowe umożliwia wpisanie rozszerzeń plików w celu zawężenia rodzajów dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę. Rozszerzenia należy podawać w postaci np. *.php;*.php3;*.php4.
 • łącznie z wszystkimi podfolderami - zaznacz, aby rozszerzyć zakres operacji na pliki z wszystkich podfolderów wybranego folderu

w plikach - operacje będą wykonywane na wszystkich plikach umieszczonych na liście. Listę plików można edytować za pomocą przycisków z prawej strony.

Twórz kopie bezpieczeństwa
Zaznacz, jeśli chcesz by podczas formatowania wybranych dokumentów w folderach, lub Serwisie, tworzone były ich kopie bezpieczeństwa.

Opcje formatowania

W tej zakładce możesz wybrać język, którego kod ma zostać sformatowany, a także rodzaj formatowania wybranego języka. Możesz wybrać więcej niż jeden język na raz - Pająk automatycznie rozpozna i dopasuje formatowanie do języka!

Pająk zawiera dwa oddzielne narzędzia formatowania - wbudowane bezpośrednio w program, oraz korzystające z zewnętrznego programu Tidy(r)

Użyj reguł formatowania wbudowanych w program

Opcje w tej sekcji umożliwiają wybór języka, którego kod ma zostać sformatowany. Jest to narzędzie bezpośrednio wbudowane w program.

W celu formatowania kodu danego języka, zaznacz przełącznik przy jego nazwie, a następnie wybierz z listy schemat formatowania.

Formatuj HTML
Zaznacz tę opcję, aby formatować kod HTML. Następnie wybierz z listy schemat formatowania.:

 • Formatowanie bardzo oszczędne - formatuje kod w sposób jak najbardziej zmniejszający rozmiar dokumentu, jednak pozostawiając go stosunkowo przejrzystym. Kod elementów podrzędnych będzie wcinany jedną spacją. Usunięte zostaną niepotrzebne puste wiersze.
 • Formatowanie oszczędne - formatuje kod w sposób przejrzysty. Kod elementów podrzędnych będzie wcinany jednym tabulatorem. Między niektórymi znacznikami, np. pomiędzy tabelami, pozostawione zostaną pojedyncze wiersze przerwy. Usunięte zostaną niepotrzebne puste wiersze.
 • Formatowanie przejrzyste - formatuje kod w sposób najbardziej przejrzysty. Znaczniki formatowania. Znaczniki określające strukturę dokumentu, wstawiające obrazki itp. zostaną umieszczone w osobnych wierszach. Usunięte zostaną niepotrzebne puste wiersze.
 • Kompresja kodu - formatuje kod w sposób jak najbardziej zwarty usuwając wszystkie niepotrzebne spacje, znaki końca wiersza itp. Dzięki temu kod HTML ma najmniejszą możliwą objętość i ładuje się szybciej.

Formatuj CSS
Zaznacz tę opcję, aby formatować arkusze CSS (osadzone w dokumentach, lub w osobnych plikach). Następnie wybierz z listy schemat formatowania.:
 • Formatowanie najbardziej skrócone - formatuje kod CSS umieszczając każdą klasę w pojedynczym wierszu, jedną bezpośrednio pod drugą. Usuwa wszystkie puste wiersze.
 • Formatowanie skrócone - formatuje kod CSS umieszczając każdą klasę w pojedynczym wierszu, oddzielając poszczególne klasy jednym pustym wierszem. Usuwa wszystkie pozostałe puste wiersze.
 • Formatowanie przejrzyste - formatuje kod CSS umieszczając każdy element klasy w pojedynczym wierszu. Kod elementów podrzędnych będzie wcinany jednym tabulatorem. Poszczególne klasy oddzielone będą pojedynczym pustym wierszem. Pozostałe puste wiersze są usuwane.

Formatuj JavaScript
Zaznacz tę opcję, aby formatować kod skryptów JavaScript. Za pomocą polecenia Ustawienia formatowania możesz dostosować styl formatowania dla JavaScript.

Formatuj skrypty PHP
Zaznacz tę opcję, aby formatować kod skryptów PHP. Za pomocą polecenia Ustawienia formatowania możesz dostosować styl formatowania dla PHP.

Dostosowanie stylów formatowania
Możesz również utworzyć własne style formatowania lub dostosować istniejące za pomocą opcji okna Ustawienia programu - Formatowanie kodu źródłowego

Zmień tylko wielkość znaków znaczników w dokumentach

Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby formater zmienił jedynie wielkość znaków w znacznikach w dokumentach, które będą formatowane. Następnie wybierz wielkość liter (małe/WIELKIE).

Użyj zewnętrznego programu W3C Tidy (r)

Wybranie tej opcji umożliwia skorzystanie z programu Tidy do formatowania dokumentów HTML, który został dostarczony wraz z Pająkiem. Możesz skorzystać z następujących stylów formatowania:

 • Formatuj do edycji kodu - formatuje kod w sposób przejrzysty, umożliwiając łatwiejszą jego edycję. Kod elementów podrzędnych będzie wcinany dwoma spacjami, poszczególne znaczniki oddzielone pustym wierszem
 • Formatu do publikacji - formatuje kod w sposób zwarty, usuwając wcięcia, niepotrzebne puste wiersze itp.
 • Konwersja HTML na XHTML - konwertuje kod HTML dostosowując go do specyfikacji XHTML
 • Usuń formatowanie Worda 2000 - usuwa z dokumentu niepotrzebne zazwyczaj znaczniki,style itp. wstawiane do HTML przy eksporcie dokumentów do formatu HTML z programu MS Word
 • Usuń przestarzałe formatowanie - usuwa z dokumentu znaczniki oznaczone w specyfikacji jako przestarzałe (deprecated), najczęściej dotyczące formatowania tekstu, zamieniając je na style CSS.

Więcej o tym programie możesz przeczytać na stronie stronie Tidy(r) (w jęz. angielskim).

Przyciski z prawej strony

Formatuj
Użyj tego przycisku, aby sformatować dokumenty używając wybranych opcji.

Ustawienia
Użyj tego przycisku, otworzyć okno Ustawienia programu / Inne ustawienia / Ułatwienia(...) / Formatowanie kodu źródłowego w celu dopasowania opcji formatowania. W tym oknie możesz również edytować i tworzyć nowe style formatowania kodu

Pokrewne tematy

Do góry