Wspomaganie dla JavaScript i VBScript - Kolorowanie składni

Podstawową pomocą przy pisaniu skryptów JavaScript i VBScript jest kolorowanie składni. W celu ułatwienia pracy, kolorowania JS i VBS występują w powiązaniu z innymi językami. Dzięki temu możliwe jest np. jednoczesne tworzenie dokumentu HTML z zagnieżdżonymi skryptami. Istnieją oczywiście również schematy kolorowania wyłącznie JS i VBS.

  • Dynamic HTML - Kolorowanie JavaScript i VBScript, a także HTML i CSS (arkusze stylów)
  • Dynamic XHTML - Kolorowanie JavaScript i VBScript, a także XHTML (następca HTML) i CSS (arkusze stylów)
  • HTML + JavaScript - Kolorowanie HTML oraz JavaScript
  • HTML + VBScript - Kolorowanie HTML oraz VBScript
  • JavaScript - Kolorowanie wyłącznie JavaScript
  • VBScript - Kolorowanie wyłącznie VBScript

Możesz również dostosować kolorowanie składni. Służą do tego:
  • Edytor schematów kolorowania - umożliwia edycję schematu kolorowania, czyli dodawanie nowych funkcji itp. Należy go używać z rozwagą, gdy wprowadzonych zmian nie można cofnąć
  • Ustawienia programu - kolorowanie składni - umożliwia dopasowanie schematu kolorowania składni, jednak bez wpływu na sam schemat. Zmiany w każdej chwili można cofnąć do stanu domyślnego. Za pomocą tego okna możesz również przypisać rozszerzenia nazw plików, dla jakich dany schemat ma być domyślnym.

Pokrewne tematy

Do góry