Menu główne - Edycja - Dodatkowe polecenia

To podmenu zawiera dodatkowe polecenia edycyjne:

Kopiuj wiersz
Kliknij, aby skopiować do schowka cały wiersz, w którym znajduje się kursor.

Zaznacz wiersz
Kliknij, aby zaznaczyć cały wiersz, w którym znajduje się kursor.

Usuń wiersz
Kliknij, aby usunąć cały wiersz, w którym znajduje się kursor.

Usuń do początku wiersza
Kliknij, aby usunąć tekst od początku wiersza do miejsca w którym znajduje się kursor.

Usuń do końca wiersza
Kliknij, aby usunąć tekst od miejsca w którym znajduje się kursor do końca wiersza.

Wstaw pusty wiersz
Kliknij, aby wstawić nowy pusty wiersz poniżej wiersza w którym znajduje się kursor.

Duplikuj bieżący wiersz
Kliknij, aby wykonać kopię wiersza, w którym znajduje się kursor.

Przenieś linię w górę
Kliknij, aby przenieść bieżący wiersz o jedną pozycję w górę. Domyślny skrót: SHIFT+CTRL+UP.

Przenieś linię w dół
Kliknij, aby przenieść bieżący wiersz o jedną pozycję w dół. Domyślny skrót: SHIFT+CTRL+DOWN.

Pokrewne tematy

Do góry