Ustawienia programu - Ustawienia pasków, menu i skrótów

Pająk oferuje nie tylko wiele ciekawych funkcji, ale również ładnie wygląda. W tej kategorii ustawień masz wpływ na wygląd programu zarówno jeśli chodzi o kolorystykę, ale także możesz tutaj zmieniać wygląd pasków narzędzi czy definiować własne skróty klawiszowe.

Dostępne są następujące grupy ustawień w ramach tego okna:

 Okno to wywołuje się za pomocą polecenia w menu znajdującym się pod przyciskiem pokazanym obok. Możesz również dostać się do tych ustawień korzystając z głównego okna ustawień kategorii znajdujących się na drugiej zakładce tego okna.

Pokrewne tematy

Do góry