Menu główne - Kod HTML - Wyrównanie

Menu zawiera polecenia służące do wyrównania tekstu i innych elementów dokumentu :

Znacznik bloku <DIV>
Kliknij, aby wstawić znacznik nowego bloku DIV (domyślny skrót Shift+Ctrl+D).

Znacznik akapitu <P>
Kliknij, aby wstawić znacznik nowego akapitu (domyślny skrót Shift+Ctrl+P).

Znacznik <SPAN>
Kliknij, aby wstawić znacznik <SPAN>.


Wyrównanie do lewej
Kliknij, aby rozwinąć menu wstawiania poleceń wyrównania bloku lub tekstu do lewej.

Wyrównanie do środka
Kliknij, aby rozwinąć menu wstawiania poleceń wyrównania bloku lub tekstu na środku.

Wyrównanie do prawej
Kliknij, aby rozwinąć menu wstawiania poleceń wyrównania bloku lub tekstu do prawej.

Wyrównanie do obu stron
Kliknij, aby rozwinąć menu wstawiania poleceń wyrównania bloku lub tekstu do obu stron.

Pokrewne tematy

Do góry