Menu główne - Kod HTML

Menu zawiera polecenia służące do wstawiania znaczników HTML. Polecenia zostały pogrupowane w podmenu wg przeznaczenia:

Dołącz zewnętrzny arkusz CSS
Kliknij, aby dołączyć do dokumentu plik z arkuszami stylów CSS. Otworzy się okienko, za pomocą którego możesz wskazać lokalny plik, który zostanie wstawiony do sekcji HEAD dokumentu jako dołączony arkusz CSS.

Dołącz ikonkę do strony
Kliknij, aby dołączyć do dokumentu ikonkę, która pojawi się obok adresu strony w oknie przeglądarki (tzw. favicon, favourite icon).


Struktura
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania znaczników struktury dokumentów HTML.

Wyrównanie tekstu
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania znaczników wyrównania tekstu.

Formatowanie tekstu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania znaczników formatowania tekstu. Jeśli klikniesz w strzałkę z prawej strony polecenia rozwinie się podmenu pozwalające na wybór poleceń formatowania.

Zmiany
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania znaczników oznaczania zmian w dokumencie.

Znacznik niełamliwej spacji
Kliknij, aby wstawić kod oznaczający niełamliwą spację -  . Domyślny skrót klawiszowy Alt+Spacja.

Nagłówek
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania znaczników nagłówka.

Znacznik poziomej linii
Kliknij, aby wstawić znacznik poziomej linii - <hr>. Domyślny skrót klawiszowy Ctrl+L.

Formularze
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania na stronę znaczników formularzy.

Tabele
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania na stronę znaczników tabel.

Wyliczenia
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania znaczników list wyliczeniowych.

Ramki
Kliknij, aby rozwinąć menu służące do wstawiania na stronę znaczników ramek.

Łamanie linii <BR>
Kliknij, aby rozwinąć menu wstawiania znaczników łamania linii <br>.

Pokrewne tematy

Do góry