Menu główne - Kod HTML - Wyliczenia

Menu zawiera polecenia służące do wstawiania elementów list wyliczeniowych:

Znacznik elementu listy <li>

Znacznik pojęcia <dt>

Znacznik wyjaśnienia pojęcia <dd>


Znacznik listy numerowanej <ol>

Znacznik listy nienumerowanej <ul>

Znacznik listy definicyjnej <dl>

Pokrewne tematy

Do góry