Jaka operacja ma być wykonana?

Podczas wysyłania plików na serwer i pobierania z serwera często zdarza się, iż dany plik istnieje już w miejscu docelowym. W takim przypadku wyświetlone zostanie to okno. Znajdzie się w nim informacja o pliku oraz możliwe do wykonania operacje. Okno zostało podzielone na dwie części:

  • Ramka z informacjami o pliku
  • Przyciski możliwych do wykonania akcji

Ramka z informacjami o pliku

W ramce znajdują się dwie grupy informacji:

  • Plik lokalny - informacje o pliku na dysku Twojego komputera
  • Plik zdalny - informacje o pliku na serwerze FTP

W każdej z tych grup znajdują się następujące informacje (odpowiednio dla pliku lokalnego i zdalnego):

  • Nazwa - ścieżka dostępu na dysku i nazwa pliku
  • Data - data ostatniego zapisu pliku
  • Rozmiar - rozmiar pliku w KB

Przyciski możliwych do wykonania akcji

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana:

Dociągnij
Kliknij, aby dokończyć przerwane pobieranie pliku z serwera FTP. Aby operacja ta zadziałała, serwer FTP musi obsługiwać dociąganie plików.

Nadpisz
Kliknij, aby nadpisać (zastąpić) istniejący plik bieżący plikiem przesyłanym.

Nadpisz wszystkie
Kliknij, aby nadpisać (zastąpić) istniejące pliki odpowiednimi plikami przesyłanymi.

Pomiń
Kliknij, aby pominąć przesyłanie bieżącego pliku (nie nadpisywać istniejącego).

Pomiń wszystkie
Kliknij, aby pominąć przesyłanie wszystkich plików, dla których istnieją odpowiednie pliki docelowe (nie nadpisywać żadnego). W tym przypadku przesłanie będą tylko pliki, które nie mają swoich odpowiedników w miejscu docelowym.

Anuluj
kliknij, aby przerwać publikowanie plików z kolejki FTP.

Pomoc
Kliknij, aby wyświetlić to okno Pomocy.

Wykonuj ta akcję przy operacjach na tym serwerze
zaznacz, aby wybrana wyżej akcja zawsze była wykonywana dla bieżącego serwera (obowiązuje do końca pracy programu)

Pokrewne tematy

Do góry