Publikowanie - ogólnie

Pająk posiada bardzo rozbudowane narzędzia służące do publikacji dokumentów i serwisów w siecie, a także do bezpośredniej pracy nad dokumentami na serwerze.

Do publikowania dokumentów lub całych serwisów w sieci służą wbudowane w Pająka moduły FTP i WebDAV znajdujące się na zakładce Moje serwery.

Obsługa WebDAV

Więcej na temat WebDAV możesz przeczytać na stronie www.webdav.org.

Publikowanie pojedynczych i wielu dokumentów

Przygotowanie listy serwerów

Podstawową czynnością, jaką musisz wykonać, aby móc przesyłać pliki między swoim komputerem, a serwerem w sieci, jest przygotowanie listy serwerów. W tym celu wyświetl zakładkę Moje serwery i kliknij przycisk wyświetlający okno Ustawienia sieci i serwerów (całkiem u góry, po prawej stronie listy serwerów). Korzystając z niego, będziesz mógł dodać nowy serwer na listę za pomocą okienka Dodaj serwer... wyświetlanego za pomocą przycisku z plusikiem.

Po zatwierdzeniu zmian, dodane serwery pojawią się na liście w zakładce Moje serwery. Wystarczy teraz kliknąć przycisk oznaczony zieloną wtyczką, Jeśli wprowadzone dane są poprawne, Pająk połączy się z serwerem (w zależności od ustawień - i w razie potrzeby - możesz zostać poproszony o potwierdzenie, czy komputer jest połączony z siecią, bądź o nawiązanie połączenia) i... możesz zacząć przesyłać pliki!

Jak opublikować dokument z dysku lokalnego w sieci Internet?

Połącz się z serwerem na zakładce Moje serwery, wejdź do odpowiedniego foldera i z listy plików na zakładce Moje serwisy przeciągnij wybrany dokument do obszaru wyświetlającego zawartość serwera. Dokument zostanie dodany do Kolejki plików FTP, która znajduje się na dolnym panelu. Możesz też publikować pliki do Sieci przeciągając je do zakładki Moje serwery z innych okien, jak np. z Eksploratora Windows. Dodatkowo istnieje możliwość opublikowania pliku za pomocą przeciągania go na listę plików serwera z Raport wyszukiwania.

Jeśli chcesz już opublikować dokument, wciśnij w oknie kolejki przycisk rozpoczynający wykonywanie zadań. Jeśli chcesz wysłać inne dokumenty, postępuj z nimi tak samo jak z poprzednim.

Możesz również wysyłać na serwer całe katalogi zawierające podkatalogi i pliki. Struktura wysyłanego katalogu zostanie odtworzona na serwerze.

Publikowanie bieżącego dokumentu, Publikowanie wszystkich otwartych dokumentów

Istnieje również szybki sposób publikowania aktualnie edytowanego dokumentu, bądź wszystkich otwartych dokumentów na serwerze. Skorzystaj w tym celu z polecenia Publikuj bieżący w sieci umieszczonego w Menu Plik (bądź Publikuj otwarte w sieci aby umieścić na serwerze wszystkie otwarte dokumenty).

Domyślnie funkcja ta przesyła dokumenty do bieżącego folderu na liście plików zakładki Moje serwery.Aby Pająk mógł opublikować dokumenty, konieczne jest czynne połączenie z serwerem - w przeciwnym razie pliki zostaną jedynie dodane do kolejki plików ftp i przesłane po jej uruchomieniu.

, jeśli dla bieżącego serwisu istnieje jedno lub więcej mapowań dla synchronizacji, funkcja ta skorzysta z domyślnego mapowania i prześle plik do odpowiedniego folderu na serwerze.

Publikowanie dokumentu poleceniem z zakładki Moje serwisy

Na pasku przycisków zakładki Moje serwisy znajduje się polecenie Publikuj w sieci. Umożliwia ono przesłanie elementu wskazanego na liście plików tej zakładki na wybrany serwer. Funkcja ta potrafi korzystać z mapowania dla synchronizacji (czytaj wyżej w opisie funkcji Publikowanie bieżącego dokumentu, Publikowanie wszystkich otwartych dokumentów).

Jak pobrać pliki z serwera na dysk lokalny?

Pobieranie plików na dysk lokalny przebiega identycznie, jak publikowanie ich w Internecie. Wystarczy przeciągnąć plik z zakładki Moje serwery do katalogu docelowego na zakładce Moje serwisy, a następnie uruchomić wykonywanie kolejki.

W identyczny sposób można pobierać całe katalogi - struktura pobieranego katalogu (podkatalogi i zawarte w nich pliki) zostanie odbudowana na dysku lokalnym.

Automatyczne wykonywanie kolejki

Możliwe jest automatyczne wykonywanie kolejki, co jest bardzo wygodne, gdy wielokrotnie wysyłasz i pobierasz różne pliki przy aktywnym cały czas połączeniu. W tym celu wybierz odpowiednie opcje w Ustawieniach programu.

Obsługa bezpiecznych połączeń

Pająk umożliwia nawiązywanie bezpiecznych (szyfrowanych) połączeń zarówno z serwerami FTP (SSL/TLS), jak i WebDAV (HTTPS). Sposób łączenia się z serwerem należy wybrać w oknie Właściwości serwera.

Koniecznie kliknij TU przeczytaj więcej o obsłudze bezpiecznych połączeń!.

Synchronizacja serwisów

Pająk umożliwia Synchronizację serwisów. Ta unikatowa funkcja pozwala szybko porównać i automatycznie zsynchronizować zawartość serwisu na dysku twardym i w Internecie.

Dzięki synchronizacji odpada konieczność ręcznego przeglądania wielu katalogów i porównywania plików. Teraz za pomocą kilku kliknięć można oszczędzić wiele czasu.

W celu zabezpieczenia danych, przed zsynchronizowaniem serwisu na dysku i w Internecie, utworzona zostaje kolejka synchronizacji, na której możesz zweryfikować listę plików, jakie mają zostać przesłane, bądź usunięte.

Synchronizacja jest możliwa w obie strony, tzn. zarówno z komputera lokalnego na serwer w Sieci, jak i z Sieci na komputer lokalny.

Praca zdalna

Kolejną bardzo przydatną właściwością Pająka jest możliwość edycji dokumentów otwieranych bezpośrednio z serwera za pomocą zakładki Moje serwery.

Ułatwienia w pracy grupowej

Jeśli nad projektem pracuje wiele osób, niezmiernie ważną sprawą jest kontrolowanie, jaki dokument kto w danej chwili edytuje, i niedopuszczenie do nadpisania czyichś zmian.

Pająk umożliwia zabezpieczenie dokumentów poprzez nakładanie blokady na dokument. Możesz to zrobić za pomocą polecenia w menu w zakładce Moje serwery.

Praca w trybie offline

Pająk dysponuje unikalną funkcją pozwalającą na pracę na serwerze FTP również bez aktywnego połączenia z nim. Ten tryb nazywany jest trybem offline w odróżnieniu od trybu pracy online, który odbywa się przy aktywnym połączeniu z serwerem FTP. Oba tryby dotyczą pracy na zakładce Moje serwery.

Tryb offline korzysta z pliku tzw. cache, który znajduje się na dysku. Plik ten jest tworzony podczas aktywnego połączenia z wybranym serwerem FTP.

Pokrewne tematy

Do góry