Zmiana praw dostępu do elementu

To narzędzie służy do zmiany praw dostępu do plików lub katalogów znajdujących się na zdalnym serwerze. Okienko to jest wyświetlane po wybraniu funkcji Zmiana praw dostępu na zakładce Moje serwery.

W tym okienku możesz szybko zmienić prawa dostępu do dowolnego pliku lub katalogu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie opcje i gotowe. możesz ustawić różne prawa dla właściciela pliku na serwerze, jego grupy i dla wszystkich. Jeśli chcesz ustawić dla wszystkich tych grup identyczne prawa dla odczytu, zapisu bądź wykonywania, skorzystaj z przycisków umieszczonych niżej.

Odpowiedni kod cyfrowy pojawi się poniżej przycisków.

Alternatywnie możliwe jest wprowadzenie oznaczenia cyfrowego. W tym celu zaznacz opcję Podaj kod ręcznie i wprowadź kod cyfrowy w polu obok.

Prawa dostępu są przydatne w wypadku ograniczania dostępu do plików dla wybranych grup użytkowników. Zazwyczaj dla dokumentów HTML znajdujących się na serwerze powinny być ustawione prawa odczytu dla wszystkich użytkowników, czyli np. rw-r--r--, a dla folderów przechowujących strony WWW np. rwxr-xr-x. Trzeba Pamiętać, że w przypadku programów CGI, które muszą być uruchamiane na serwerze, najczęściej należy ustawić atrybut dopuszczający możliwość uruchamiania pliku.

Prawa dostępu w przypadku serwerów typu Unix określają dostęp do poszczególnych plików dla właścicieli tych plików, członków tej samej grupy użytkowników co właściciel oraz dla wszystkich innych użytkowników. Przykładowy atrybut może wyglądać następująco:

rw-r--r--, lub cyfrowo 644.

Zapis ten można podzielić na trzy grupy po trzy znaki w jednej grupie. Pierwsze trzy znaki dotyczą praw dostępu dla właściciela pliku. Czwarty, piąty i szósty znak (licząc od lewej) określa prawa dostępu dla członków tej samej grupy użytkowników co właściciel pliku. Ostatnie trzy znaki określają natomiast prawa dla wszystkich pozostałych użytkowników. Są to pola określające dostęp publiczny.

Jak wspomniano, każda grupa składa się z trzech znaków, przy czym każdy odnosi się do osobnego prawa dostępu. I tak pierwsze pole oznacza możliwość odczytu (read), drugie zapisu (write), a trzecie uruchamiania (execute). W przypadku, gdy prawa dotyczą katalogu, ostatnie prawo (uruchamianie) dotyczy możliwości wchodzenia do foldera.

Przykładowo rwxr-xr-x (cyfrowo 755 - to jeden z popularniejszych poziomów dostępu) określa element z prawem odczytu i zapisu dla właściciela oraz prawem odczytu dla grupy i pozostałych. rw-r--r-- (cyfrowo 644) to drugi bardzo popularny poziom dostępu - określa element z prawem odczytu i zapisu (kasowania) dla właściciela oraz prawem odczytu dla grupy i pozostałych.

Pokrewne tematy

Do góry