Ustawienia programu - Dodatkowe narzędzia

Pająk pozwala na uruchamianie zewnętrznych programów za pośrednictwem menu Wyświetl / Dodatkowe narzędzia lub przycisku na pasku narzędzi. Programy, które dostępne są na tej liście dodajesz właśnie w tej kategorii ustawień. Oto dostępne tutaj ustawienia:

Dodatkowe narzędzia

Spis dodatkowych narzędzi
To jest lista prezentująca spis dodatkowych narzędzi, które mogą być szybko uruchamiane z poziomu menu znajdującego się pod przyciskiem dodatkowych narzędzi oraz w menu głownym programu. Narzędzia mogą być uruchamiane z określonymi parametrami, które możesz podać poniżej. Kolejne narzędzia możesz dodać za pomocą przycisku obok. Możesz też usunąć niechciane.

Przyciski obsługi listy
Za pomocą przycisków obok listy programów możesz dodawać kolejne programy do listy, usuwać wybrane wpisy czy je modyfikować. Możesz również wyszukać w systemie narzędzia, które są pamiętane w Pająku. Po znalezieniu zostaną one dodane do listy.

Parametry uruchomienia narzędzia

W tej grupie możesz określić parametry uruchomieniowe dla wybranego na liście powyżej programu

Parametry uruchomienia narzędzia
Do wybranego z listy powyżej narzędzia możesz przypisać parametry uruchomienia właśnie w tym polu. Korzystając z przycisków obok możesz wstawić do tego pola parametry zmienne jak np. ścieżka do aktualnie edytowanego dokumetu czy aktualny folder.

Przyciski przypisywania parametrów
Za pomocą przycisków obok opisanego wyżej pola możesz przypisać parametry specjalne, tj. ścieżkę do aktualnego dokumentu oraz ścieżkę do folderu w którym znajduje się aktualnie edytowany dokument. Po uruchomieniu programu ten zmienny parametr zostanie podmieniony na odpowiednią wartość zależną od ścieżki do edytowanego dokumentu, a program otrzyma tę ścieżkę jako parametr. Dwa ostatnie przyciski pozwalają na przypsiane wpisanych parametrów do wybranego na liście programu lub usunięcie przypisanych tam parametrów.

Pokrewne tematy

Do góry