Ustawienia programu - Dodatkowe narzędzia i Tidy

Pająk umożliwia współpracę z kilkoma zewnętrznymi narzędziami. W tej kategorii ustawień masz dostęp do opcji związanych z obsługą tych narzędzi.

Dostępne są następujące grupy ustawień w ramach tego okna:

  • Ustawienia Tidy - ustawienia dotyczące działania programu Tidy.
  • Dodatkowe programy - konfiguracja dodatkowych programów, które mogą być uruchamiane z Pająka.
  • HTML Help - ustawienia dla narzędzia HTML Help.

 Okno to wywołuje się za pomocą polecenia w menu znajdującym się pod przyciskiem pokazanym obok. Możesz również dostać się do tych ustawień korzystając z głównego okna ustawień oraz kategorii znajdujących się na drugiej zakładce głównego okna ustawień.

Pokrewne tematy

Do góry