Okno główne programu

Okno główne Pająka składa się z kilku zasadniczych części:

Menu główne
Zawiera szereg menu, które udostępniają wszystkie narzędzia programu.

Lewy panel zasobów
Lewy panel zasobów możesz wyświetlić korzystając z polecenia w Menu głównym / Wyświetl / Widok, a także za pomocą standardowego skrótu klawiszowego F9.

Zawiera zakładki:

Panel środkowy
Panel środkowy jest wyświetlany cały czas i nie możesz go wyłączyć. Zawiera zakładki:

Prawy panel zasobów
Prawy panel zasobów możesz wyświetlić korzystając z polecenia w Menu głównym / Wyświetl / Widok, a także za pomocą standardowego skrótu klawiszowego Ctrl+F9.

Zawiera zakładki:

  • Moje serwery - służy do publikowania dokumentów w Sieci (wyświetlana skrótem klawiszowym Ctrl+5)
  • Inspektor MySQL - służy do pracy z serwerami baz danych MySQL (wyświetlana skrótem klawiszowym Ctrl+6)
  • Nawigator - zawiera nawigatory dokumentów tworzonych w HTML i innych językach (wyświetlana skrótem klawiszowym Ctrl+7)
  • Języki programowania - zawiera zestaw definicji dla kilku języków programowania (wyświetlana skrótem klawiszowym Ctrl+8)

Dolny panel wyników
Dolny panel możesz wyświetlić korzystając z polecenia w Menu głównym / Wyświetl / Widok, a także za pomocą standardowego skrótu klawiszowego Alt+F9.

Zawiera zakładki:

  • Poprawność odsyłaczy - wyświetla raporty po wykonaniu operacji sprawdzania poprawności odsyłaczy
  • Poprawność składni - wyświetla raporty po wykonaniu operacji sprawdzania poprawności składni dokumentów
  • Spójność serwisu - wyświetla raporty po wykonaniu operacji sprawdzania spójności serwisu
  • Raport wyszukiwania - wyświetla raporty po wykonaniu operacji wyszukiwania, bądź sprawdzania pisowni.
  • Operacje publikowania - wyświetla listy plików przeznaczonych do publikacji (kolejkę FTP i synchronizacji)oraz raporty na temat operacji publikowania.
  • Pomoc do programu - zawiera różne tematy pomocy do programu i obsługiwanych przez Pająka języków programowania

Paski narzędzi
W oknie głównym programu może być wyświetlane również kilka pasków narzędzi zawierających polecenia uruchamiające różne narzędzia.

Do góry