Ustawienia programu - Inne ułatwienia

W tej kategorii ustawień znajdziesz liczne przełączniki, które pozwalają na włączenie bądź wyłączenie działania dodatkowych funkcji programu, które ułatwiają pracę przy tworzeniu dokumentów. Znajdziesz tutaj następujące grupy ustawień:

Ustawienia wstawiania znaczników

Ta grupa jest dość ogólna i zawiera przełączniki określające np. wstawianie podwójnych cudzysłowów przy wpisaniu pojedynczego czy uzupełnianie atrybutu ALT przy wstawianiu grafiki. Oto lista opcji:

Wstawiaj znacznik <BR> po wciśnięciu klawisza Enter
Zaznacz tę opcję, aby spowodować wstawianie znacznika <BR> po wciśnięciu klawisza ENTER.

Nie przenoś do nowej linii po wstawieniu <BR>
Zaznacz tę opcję, aby wstawienie znacznika <BR> za pomocą klawisza ENTER lub poleceń menu lub skrótów klawiszowych nie przenosiło kursora do nowej linii.

Wstawiaj znacznik <LI> w nowej linii gdy Enter w linii z <LI>
Zaznacz tę opcję, aby spowodować wstawianie znacznika <LI> po wciśnięciu klawisza ENTER w linii, w której znajduje się już znacznik <LI>. Dzięki temu można znacznie ułatwić sobie tworzenie listy wyliczeniowych.

Używaj znaczników <STRONG> i <EM> zamiast <B> i <I>
Zaznacz tę opcję, aby podczas wstawiania znaczników formatowania tekstu używać znaczników wyróżnień (<STRONG>, <EM>) zamiast <B> i <I>.

Uzupełniaj ALT w <IMG ...> przy wstawianiu
Zaznacz tę opcję, aby spowodować automatyczne uzupełnianie pola ALT dla wstawianych grafik.

Wstawiaj <META> i <BODY> w miejscu kursora
Zaznacz tę opcję, aby program nie próbował umieszczać znaczników <META> i <BODY> na początku dokumentu, ale wstawiał je w miejscu kursora.

Zgodnie ze standarem XML zawartość znaczników <SCRIPT> oraz <STYLE> umieszczaj w sekcji <![CDATA[ ... ]]>
Zaznacz tę opcję, by włączyć funkcję obejmowania bloków skryptów oraz arkuszy stylów osadzonych w dokumentach HTML za pomocą konstrukcji XML-owej <![CDATA[ ... ]]>, co umożliwia zgodność tworzonych stron ze standardem XHTML.

Nie ukrywaj <SCRIPT>..</SCRIPT>
Zaznacz tę opcję, aby program nie dodawał komentarzy wokół skryptów, które powodują ukrywanie skryptów przed przeglądarkami bez obsługi języków skryptowych.

Nie ukrywaj <STYLE>..</STYLE>
Zaznacz tę opcję, aby program nie dodawał komentarzy wokół arkuszy stylów, które powodują ich ukrywanie przed przeglądarkami bez obsługi stylów.

Obejmuj tekst stylem za pomocą znacznika
Ta grupa określa sposób obejmowania zaznaczonego tekstu stylem. Możesz wybrać tutaj preferowaną metodę obejmowania zaznaczonego tekstu stylem zgodnie albo za pomocą konstrukcji <div style="...">...</div> albo za pomocą <span style="...">...</span>

Dodatkowe ułatwienia edycyjne

Kolejna grupa ustawień zawiera opcje istotne nie tylko podczas edycji znaczników, ale również podczas edycji kodu napisanego w językach skryptowych i CSS.

Automatycznie zamieniaj znaki " ( { [ na podwójne
Zaznacz tę opcję, aby program automatycznie zamieniał wprowadzony z klawiatury znak cudzysłowa na podwójny cudzysłów, a także automatycznie wstawiał odpowiednie nawiasy domykające po wpisaniu nawiasu otwierającego. W przypadku zaznaczonego tekstu, korzystanie z tej funkcji obejmie zaznaczony tekst parą odpowiednich znaków. Dodatkowo funkcja ta posiada funkcję odwrotna, czyli automatyczne usuwanie podwójnych nawiasów i cudzysłowów w sytuacji, gdy pomiędzy nimi nie znajduje się żaden inny tekst, a wciśnięto klawisz BACKSPACE lub DELETE z jednocześnie przytrzymanym klawiszem CTRL. Przykładowo w sytuacji (|) gdzie | to pozycja kursora, wciśnięcie DELETE lub BACKSPACE usuwa obydwa znaki otwarcia i zamknięcia nawiasów. Dla cudzysłowów poprzedzonych znakami \ (np. w PHP) usuwana jest cała sekwencja, czyli w przykładzie \"|\" gdzie | to kursor wciśnięcie DELETE lub BACKSPACE usunie całą sekwencję \"\". Funkcja działa również dla klawisza DELETE w sytuacji |() oraz BACKSPACE w sytuacji ()|, gdzie | to pozycja kursora. Oczywiście funkcja działa dla wszystkich uzupełnianych automatycznie znaków, czyli ",',`,(),{},[],<> i tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja automatycznego uzupełniania.

Zamieniaj " ( { [ na podwójne tylko gdy zaznaczony tekst
Zaznacz tę opcję, aby nawiasy otwierające i cudzysłowy były zamieniane na podwójne (nawiasy domykające) tylko w wypadku, gdy w edytorze jest zaznaczony jakiś tekst. W przeciwnym wypadku wstawiony będzie pojedynczy znak.

Zamieniaj znaki " ( { [ na podwójne również, gdy sąsiadują
Zaznacz tę opcję, aby program automatycznie zamieniał wprowadzony z klawiatury znak " lub ( lub { lub [ na podwójny odpowiednik (np. {}) również wtedy, gdy tuż obok wstawianego znaku, znajduje się jego zamykający.

Uaktualniaj datę w META przy zapisie
Zaznacz tę opcję, aby przy każdym zapisie edytowanego dokumentu program uaktualniał datę modyfikacji zapisaną w sekcji META na datę zapisu dokumentu.

Uaktualniaj pole "Authoring_tool" w META
Zaznacz tę opcję, aby program uaktualniał pole "Authoring_tool" w sekcji META, przy każdorazowym zapisie dokumentu. Pole to zawiera informację o narzędziu użytym do tworzenia dokumentu.

Nie ostrzegaj przy zagnieżdżaniu znaczników
Domyślnie program ostrzega komunikatem, gdy użytkownik próbuje umieścić jeden znacznik wewnątrz drugiego. Wyłączając tę opcję spowodujesz, że program nie będzie już zgłaszał ostrzeżenia.

Wstawiaj znaczniki i atrybuty HTML 4.0 małymi literami
Zaznacz tę opcję, aby program wstawiał wszystkie znaczniki z okienek narzędziowych (a także ich atrybuty) małymi literami.

Wstawiaj szesnastkowe kody kolorów wielkimi literami
Zaznacz tę opcję, aby wstawiane przez program szesnastkowe kody kolorów były zapisywane wielkimi literami.

Wstawiaj skrócone kody kolorów w CSS jeśli to możliwe
Zaznacz tę opcję, aby kody kolorów wstawianie z palety kolorów w arkuszach stylów CSS były formatowane za pomocą skróconego kodowania, np. #FFF zamiast #FFFFFF, #ABC zamiast #AABBCC, itd.

Wstawiaj spację przed "/>" w XHTML
Zaznacz tę opcję, aby program dopisywał dodatkową spację przed znakiem domknięcia znaczników nie posiadających znacznika domykającego.

Domyślnie wstawiaj \ przed znakami specjalnymi
Zaznacz tę opcję, jeśli program ma domyślnie zawsze umieszczać znak '\' przed znakami specjalnymi (np. ") w znacznikach umieszczanych wewnątrz skryptów.

Obejmuj wartość zdarzenia w znaczniku apostrofami
Zaznacz tę opcję, aby podczas tworzenia, bądź reedycji znaczników za pomocą narzędzi do tworzenia znaczników, wartości przeznaczone dla zdarzeń (definiowane w oknie 'Dodatkowe zdarzenia i atrybuty') obejmowane były apostrofami.

Domyślny język dokumentów

Wybierz z listy język, który będzie domyślnie wykorzystywany w przypadku niemożliwości automatycznego rozpoznania na podstawie DOCTYPE ani xmlns.

Pokrewne tematy

Do góry