Dolny panel wyników - Sprawdzanie poprawności składni dokumentów

Narzędzie sprawdzania składni służy do sprawdzenia zgodności dokumentów z odpowiednimi specyfikacjami i wyświetla komentarze na temat poprawności i obsługi elementów dokumentu przez przeglądarki. Możliwa jest weryfikacja dokumentów utworzonych w językach znaczników (jak HTML, SVG, WML) i arkuszy stylów CSS (przy czym arkusze CSS mogą być zagnieżdżone w innych dokumentach).

Narzędzie sprawdzania składni można uruchomić z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Weryfikacja kodu poleceniem Sprawdź składnię lub uruchamiając to narzędzie z dolnego panelu wyników.

Pająk umożliwia bezpośrednią weryfikację dokumentów otwartych w edytorze lub też za pomocą dokumentu podglądu, co przydaje się zwłaszcza podczas edycji dokumentów, które są poprawne dopiero przy włączeniu ich do innych dokumentów, np. plików dołączanych w PHP np. za pomocą polecenia include .

Wyniki sprawdzania składni i zgodności z przeglądarkami wyświetlane są na zakładce Poprawność składni dolnego panelu wyników.

Sprawdzanie poprawności składni języków znaczników

Pająk umożliwia sprawdzanie składni różnych języków i ich wersji. Są to m. in.:

 • HTML (HyperText Markup Language) i XHTML
 • MathML (Mathematical Markup Language)
 • SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
 • SVG (Scalable Vector Graphics)
 • WML (Wireless Markup Language)

Dokładny spis wszystkich wersji obsługiwanych języków można uzyskać za pomocą narzędzia Edytor plików definicyjnych TDF.

Dodatkowo program oferuje możliwość weryfikacji składni języków znaczników online za pomocą walidatora W3C®. W tym wypadku program przesyła kod edytowanego dokumentu lub jego adres (jeśli otwarty bezpośrednio z serwera) do skryptu analizatora, znajdującego się na serwerach W3C®. Więcej o ustawieniach weryfikatora składni znaczników online.

Aby uruchomić sprawdzanie składni użyj polecenia "Sprawdź składnię dokumentu" z poziomu Menu głownego / Narzędzia / Weryfikacja kodu

Sprawdzanie poprawności CSS

Pająk umożliwia sprawdzanie poprawności składni i sprawdzanie zgodności arkuszy CSS z różnymi przeglądarkami.

Aby uruchomić sprawdzanie składni arkuszy CSS użyj polecenia "Sprawdzanie składni CSS" z poziomu Menu głownego / Narzędzia / Weryfikacja kodu.

Dodatkowo program oferuje możliwość weryfikacji składni CSS online za pomocą walidatora W3C®. W tym wypadku program przesyła kod edytowanego dokumentu lub jego adres (jeśli otwarty bezpośrednio z serwera) do skryptu analizatora, znajdującego się na serwerach W3C®. Więcej o ustawieniach weryfikatora składni CSS online.

Aby uruchomić sprawdzanie zgodności arkuszy CSS z różnymi przeglądarkami użyj menu przypisanego do polecenia "Sprawdzanie składni CSS":

 • Sprawdź składnię CSS - działanie jak po kliknięciu w przycisk - sprawdza poprawność składni CSS,
 • Sprawdź zgodność z CSS Level 1.0, ...CSS Level 2.0, ...CSS Level 2.1, ...CSS Level 3.0, ...CSS Mobile Profile 1.0, ...CSS TV Profile 1.0 - sprawdza zgodność arkuszy stylów ze specyfikacjami odpowiednich wersji CSS.
 • Sprawdź zgodność z przeglądarkami - sprawdza zgodność CSS z różnymi wersjami przeglądarek i wyświetla informacje na temat obsługi przez nie poszczególnych elementów arkusza stylów

Opcje zgodności danych elementów CSS z przeglądarkami można ustawiać w oknie "Edytor pliku definicyjnego CSS" dostępnym z poziomu: menu "Wyświetl" - "Ogólne ustawienia programu" lub liście rozwijanej przycisku "Ustawienia programu" na "Głównym pasku".

Wyniki sprawdzania poprawności składni i zgodności CSS

Wyniki działania narzędzia prezentowane są w zakładce "Poprawność składni" na "Panelu wyników", który pojawia się automatycznie, jeśli są uwagi, ostrzeżenia lub informacje dotyczące dokumentu.

Okno wyników zawiera trzy kolumny:

 • lewa kolumna - ikona z kulką informuje o typie komunikatu:
  - informacja o niezgodnościach z przeglądarkami, sugestie na temat lepszych rozwiązań,
  - ostrzeżenie o możliwych problemach w niektórych przeglądarkach,
  - błąd składni.
 • Komunikat weryfikacji składni - informacje na temat znalezionych błędach i niezgodnościach
 • Nazwa pliku w którym znaleziono błąd
 • Numer linii - numer linii, do którego odnosi się dana pozycja

Po kliknięciu na pozycję w wynikach weryfikacji, edytor przejdzie do odpowiedniej linii i zostanie ona podświetlona.

Raport możesz eksportować do pliku w formacie TXT, bądź HTML. W tym celu skorzystaj z przycisku na pasku po prawej stronie zakładki.

Jeśli uznasz że któryś z elementów wymeinionych na liście nie jest błędem, bądź tak włąsnie chcesz mieć zbudowany dokument możesz usunąć z listy wszystkie błędy określonego typu. W tym celu kliknij na danym elemencie prawym klawiszem myszy, a następnie skorzystaj z polecenia "Usuń wszystkie błędy tego typu" w menu kontekstowym.

Pokrewne tematy

Do góry