Ustawienia programu - Dynamiczne podpowiedzi w PHP

Ta grupa ustawień pozwala na określenie sposobu działania funkcji dynamicznych podpowiedzi dla języka PHP. W oknie tym znajduje się kilka grup ustawień odpowiedzialnych za różne funkcje podpowiedzi.

Dynamiczne podpowiedzi do PHP

W tej grupie ustawień znajdują się przełaczniki pozwalające na określenie zawartości prezentowanej w dynamicznej pomocy dla PHP. Zaznacz te opcje, które powinny być brane pod uwagę podczas tworzenia listy pomocy dynamicznej dla PHP. W przypadku funkcji PHP możesz również wskazać, które kategorie funkcji powinny być ujęte na liście podpowiedzi.

W grupie tej znajduje się również lista zawierająca spis kategorii funkcji PHP, których zawartość (funkcje) będą prezentowane na liście dynamicznej podpowiedzi dla PHP. Dla listy kategorii funkcji dostępne są też następujące opcje:

Wyświetlaj tylko zgodne z PHP 3
Zaznacz tę opcję, aby na liście dynamicznej podpowiedzi wyświetlać wyłącznie funkcje z wersji 3 języka PHP.

Wyświetlaj zwracany typ dla funkcji wbudowanych w PHP
Zaznacz tę opcję, aby w podpowiedzi znalazła się informacja o typie danych zwracanych przez daną funkcję (jako że PHP przeprowadza konwersję typów w locie i nie jest ona podawana przy deklaracji funkcji, informacja ta dostępna jest wyłącznie dla funkcji wbudowanych).

Zgodność typów
Zaznacz wybraną opcję, która odpowiada preferowanej weryfikacji zgodności propozycji funkcji na liście dynamicznej pomocy z tym, czego oczekujesz.

W grupie ustawień dynamicznych podpowiedzi dla PHP znajdują się jeszcze trzy opcje:

Nie traktuj znaków ?> w cudzysłowie jako ograniczników bloku PHP
Dynamiczne podpowiedzi dla PHP działają w obrębie bloku <? .. ?>. Czasami jednak program może się gubić, gdy w bloku PHP użyty jest ciąg zawierający taki fragment. Jeśli program napotka takie miejsce, wyłącza obsługę dynamicznych podpowiedzi dla PHP. Jeśli chcesz się przed tym zabezpieczyć, możesz zaznaczyć tę opcję. Program będzie wtedy sprawdzał, czy napotkany koniec bloku ?> nie jest przypadkiem częścią ciągu. Pozwala to zachować działanie dynamicznych podpowiedzi, jednakże zaznaczenie tej opcji znacznie opóźnia działanie dynamicznych podpowiedzi dla PHP.

Wyświetlaj tylko frazy zaczynające się od tekstu znajdującego się pod kursorem
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, bo w podpowiedziach znalazły się wyłącznie elementy pasujące do wprowadzonego tekstu.

Uzupełniając <? i <?php wstawiaj pustą linię między nimi
Zaznacz, jeśli chcesz, aby uzupełnianie <? i <?php do ?> automatycznie wstawiało pustą linię i umieszczało tam kursor

Dynamiczna pomoc do PHP

W tej grupie znajdują się ustawienia dotyczące pomocy dymkowej wyświetlanej dla kodu PHP:

Wyświetlaj typy argumentów funkcji w dymkach
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby program podczas dynamicznej pomocy dymkowej wyświetlał typy argumentów jakich oczekuje dana funkcja.

Wyróżniaj bieżący argument funkcji
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby program wyświetlał w podpowiedzi dla funkcji odpowiednim pogrubieniem atrybut funkcji, które w danym momencie powinien być wprowadzony.

Edytor pliku definicyjnego dla PHP

Korzystając z przycisku znajdującego się w tej grupie włączysz narzędzie edytora pliku definicyjnego dla PHP, które pozwala na tworzenie definicji dla nowych elementów języka PHP czy też modyfikację definicji dla zdefiniowanych już funkcji i obiektów PHP.

Pokrewne tematy

Do góry