Ustawienia programu - Kolorowanie składni - Właściwości schematu kolorowania

Okno 'Właściwości schematu kolorowania' pozwala na wprowadzenie zmian w ustawieniach schematu kolorowania. Możliwe jest dopasowanie kolorów i stylów tekstu, a także rozszerzeń nazw plików przypisanych do danego schematu kolorowania.

W odróżnieniu od 'Edytora schematów kolorowania', zmiany w ustawieniach kolorów i stylów tekstu wprowadzone w tym oknie nie mają wpływ na sam schemat i możliwe jest przywrócenie ustawień domyślnych danego schematu.

Okno dzieli się na trzy zasadnicze części - 'Rozszerzenia przypisane do schematu' i 'Ustawienia kolorowania stylów' i 'Okno podglądu kolorowania'.

Rozszerzenia przypisane do schematu

Do każdego schematu kolorowania można przypisać rozszerzenia nazw plików, dla których ten schemat będzie domyślnie stosowany.

Uwaga!
Pająk umożliwia zmianę schematu kolorowania w trakcie pracy. Służy do tego przycisk 'Wybór schematu kolorowania składni' na 'Mini pasku edytora' (z lewej strony okna edytora). Jeśli w trakcie pracy zmieniono schemat kolorowania, zostanie od zapamiętany dla tego dokumentu i zastosowany przy jego kolejnym otwarciu.

Rozszerzenia przypisane do schematu
W polu tym możesz wpisać rozszerzenia nazw plików, dla których wybrany schemat kolorowania będzie domyślnym. Rozszerzenia należy wpisywać w postaci *.rozszerzenie1;*.rozszerzenie2, czyli np. dla dokumentów HTML mogą to być: *.html;*.htm. Gwiazdka przed kropką oznacza dowolny ciąg, w związku z czym plik może mieć dowolną nazwę + rozszerzenie zdefiniowane tutaj.

Typ schematu kolorowania
Typ schematu kolorowania określa grupę, do której należy wybrany schemat. Grupowanie schematów kolorowania ułatwia zarządzanie schematami i ma również wpływ na ich prezentację na liście schematów kolorowania w głównym oknie programu. Schematy mogą być wyświetlane grupami lub pojedynczo w zależności od ustawienia opcji Wyświetlaj pogrupowane schematy w oknie Ustawienia programu - Kolorowanie składni.

Ustawienia kolorowania stylów

Lista stylów
Wybierz z listy styl kolorowania, w jakim chcesz wprowadzić zmiany. Schematy kolorowania mają nazwy stylów skonstruowane w ten sposób, by jak najłatwiej można było się zorientować, do czego dany styl jest w schemacie przypisany.

Właściwości tekstu
Pozwala na wybór koloru i stylu tekstu

  • Kolor tekstu - pozwala na wybór z listy dowolnego koloru dla tekstu. Pierwsze na liście jest kilka predefiniowanych kolorów. Wybranie ostatniej pozycji 'Wybierz..." spowoduje otwarcie okna, w którym będzie można wybrać dowolny kolor.
  • Styl tekstu - możesz zaznaczyć style, jakie mają zostać zastosowane do tekstu (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie)
Kolor tła
  • domyślny - wybierz tę opcję, jeśli kolor tła ma pozostać domyślny (zdefiniowany w systemie). Jest to opcja zalecana.
  • wybrany - pozwala na wybór z listy dowolnego koloru tła. Pierwsze na liście umieszczono kilka predefiniowanych kolorów. Wybranie ostatniej pozycji 'Wybierz..." spowoduje otwarcie okna, w którym będzie można wybrać dowolny kolor.

Okno podglądu kolorowania

Podgląd kolorowania pozwala na bieżąco śledzić zmiany wprowadzane w stylu kolorowania. Możliwe jest też modyfikowanie tekstu podglądu. W tym celu skorzystaj z menu z prawej strony.

Użyj domyślnego tekstu podglądu
Kliknij, aby przywrócić zapisany w schemacie kolorowania tekst podglądu.

Użyj bieżącego dokumentu jako tekst podglądu
Kliknij, aby wstawić do okienka podglądu dokument aktualnie otwarty w edytorze.

Użyj wskazanego dokumentu jako tekst podglądu
Kliknij, aby otworzyć z dysku dokument, którego treść zostanie wpisana jako tekst podglądu.

Umożliwiaj modyfikację tekstu podglądu
Kliknij, aby umożliwić modyfikację tekstu podglądu. Modyfikacje te nie zostaną zapisane po zamknięciu okna.

Pokrewne tematy

Do góry