Ustawienia programu - Skróty klawiszowe

W tej kategorii znajdują się narzędzia pozwalające na modyfikację głównych skrótów klawiszowych dla akcji powiązanych z menu głównym oraz paskami narzędzi. Nie możesz w tym miejscu ustawiać skrótów klawiszowych dla makrokodów, bowiem te skróty przypisywane są dla każdego makrokodu osobno w oknie dodawania lub modyfikacji makrokodu.

Ta kategoria składa się z listy wszystkich dostępnych w programie akcji/poleceń, których nazwy znajdują się w pierwszej kolumnie listy. Dwie następne kolumny wyświetlają przypisany do polecenia skrót główny oraz skrót dodatkowy, alternatywny. Poniżej listy znajdziesz miejsce na podanie nowego skrótu dla wybranego polecenia.

Modyfikacja skrótu klawiszowego

Aby zmodyfikować lub przypisać skrót klawiszowy do wybranego polecenia, wybierz polecenie na liście, a następnie przejdź do pola "Główny skrót klawiszowy". W tym polu wciśnij skrót klawiszowy, który chcesz zdefiniować dla wybranego polecenia, a następnie przypisz go za pomocą przycisku ze strzałką. Możesz też przypisać dodatkowy skrót dla wybranego polecenia. Zrobisz to w polu poniżej. Po wciśnięciu przycisku oznaczonego strzałką skrót zostanie przypisany do polecenia i pojawi się w odpowiedniej kolumnie na liście skrótów klawiszowych.

Eksportuj przypisane skróty do pliku HTML
Zapisuje bieżącą listę skrótów klawiszowych w postaci pliku HTML.

Pokrewne tematy

Do góry