Ustawienia programu - Element paska narzędzi

To okno uruchamiane jest z narzędzi modyfikacji pasków narzędziowych i pozwala na dodanie do wybranego paska narzędzi elementu zgodnego z wybranymi w tym oknie ustawieniami. Do wybranego paska narzędzi możesz dodać element, który jest jednym z następujących:

  • Przycisk powiązany z akcją - to zwykły przycisk, który po kliknięciu uruchamia wybraną akcję.
  • Przycisk powiązany z akcją i podmenu - to przycisk, który może być zarówno kliknięty, a po kliknięciu uruchomiona zostanie odpowiednia akcja. Przycisk ten może również posiadać dodatkowe menu dostępne po klinięciu w prawej części przycisku.
  • Przycisk powiązany tylko z podmenu - ten przycisk po kliknięciu wyświetla powiązane menu, z którego następnie wybiera się dalsze opcje
  • Separator elementów - to jest element rozdzielający przyciski na pasku.

W zależności od wybranego typu elementu, który chcesz dodać, w okienku uaktywniają się dodatkowe listy wyboru i elementy, z których możesz skorzystać. Dostępne są dwie listy "Przypisana akcja" oraz "Przypisane podmenu".

Przypisana akcja

Ta lista jest uaktywniana dla dwóch pierwszych typów elementu paska. Jej zawartość to lista wszystkich poleceń (akcji), które możesz przypisać do tworzonego elementu. Po prostu wybierz akcję z listy, a będzie ona przypisana.

Przypisane podmenu

Ta lista jest uaktywniana dla drugiego i trzeciego typu paska i pozwala na powiązanie elementu dodawanego do paska z wybranym podmenu. Spis wszystkich dostępnych podmenu jest wyświetlany właśnie na tej liście. Wybierając podmenu przypisujesz je do tworzonego elementu.

Przypisana ikona

To jest obszar, gdzie możesz zmienić domyślną ikonę używaną dla elementu, a pobraną np. z akcji. Po prostu wybierz ją z listy i przypisz przyciskiem oznaczonym strzałką.

Akceptowanie elementu

Po ustawieniu wszystkich parametrów nowego elementu, możesz zaakceptować element i dodać go do paska. Możesz to zrobić na dwa sposoby, albo za pomocą przycisku "Dodaj i zamknij", który spowoduje zamknięcie okna i dodanie elementu do paska; albo za pomocą przycisku "Dodaj kolejny", dzięki czemu bieżący element zostanie dodany do paska, a okno nie zostanie zamknięte i będziesz mógł dodać następne elementy.

Pokrewne tematy

Do góry