Edytor schematów kolorowania - Komentarze

Komentarze mają na celu umożliwienie wpisywania w kodzie istotnych informacji pomagających zorientować się programiście jak działa program. Jest to szczególnie istotne przy czytaniu kodu napisanego przez inną osobę. Jednak nawet własny kod - po dłuższym czasie - może stanowić zagadkę.

Pająk umożliwia wyróżnianie komentarzy w kodzie. Komentarze oznaczane są za pomocą specjalnych znaków lub ciągów - w każdym języku są to inne znaki, np. '//' oraz para '/*' i '*/' w PHP, '<!--' i '-->' w HTML itd.

Włącz kolorowanie komentarzy
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć kolorowanie komentarzy.

 • Komentarze jednoliniowe
  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć kolorowanie komentarzy jednoliniowych.

  Za pomocą ikon z prawej strony okna możesz dodawać, usuwać i edytować znaki początku komentarza. Dla każdego znaku komentarza można zdefiniować inny styl kolorowania.

  Kolorowanie takie obowiązuje od znaku początku komentarza (włącznie) do końca wiersza, w którym go umieszczono. Dla przykładu w języku PHP jest to ciąg '//'. W komentarzu mogą wystąpić dowolne znaki.

 • Komentarze wieloliniowe
  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć kolorowanie komentarzy wieloliniowych.

  Za pomocą ikon z prawej strony okna możesz dodawać, usuwać i edytować znaki początku i końca komentarza. Dla każdej pary znaków komentarza można zdefiniować inny styl kolorowania.

  Kolorowanie takie obowiązuje od znaku początku do znaku końca komentarza (włącznie). Nie ma znaczenia ilość wierszy kodu wchodzących w skład komentarza. Dla przykładu mogą to być pary ciągów '/*, i '*/' w języku PHP, lub '<!--' i '-->' w HTML. W komentarzu mogą wystąpić dowolne znaki, z wyłączeniem znaku (ciągu) oznaczającego koniec komentarza.

Pokrewne tematy

Do góry