Edytor schematów kolorowania - Słowa kluczowe

Słowa kluczowe, to ciągi znaków, które są na stałe wpisane do danego schematu kolorowania. Są to najczęściej nazwy funkcji i instrukcji w językach programowania, nazwy znaczników i ich atrybutów w języku HTML itp.

Poszczególne rodzaje słów kluczowych pogrupowane są w zbiory. Możliwe jest utworzenie nieograniczonej ilości zbiorów słów kluczowych, z których każdy może mieć przypisane inny styl kolorowania.

Uwaga! Nie należy przesadzać z ilością zbiorów i ilością słów w zbiorach przy korzystaniu ze starszego sprzętu. Obciąża to mocno program i może zauważalnie spowolnić pracę edytora, szczególnie przy przełączaniu się między dokumentami. Dlatego też Pająk posiada wiele różnych schematów kolorowania składni i umożliwia ich przełączanie w trakcie pracy, by jak najmniej obciążać system.

Włącz kolorowanie słów kluczowych
Jeśli zaznaczysz tę opcję, możliwe będzie zdefiniowanie zbiorów słów kluczowych. Dla każdego zbioru słów kluczowych można utworzyć i przypisać styl kolorowania.

Zbiory
Lista zawiera zbiory słów kluczowych zdefiniowanych w schemacie. Zbiory można dodawać, usuwać i edytować po kliknięciu w ikonę z prawej strony listy zbiorów.

UWAGA! Zbiory słów kluczowych można układać w dowolnej kolejności za pomocą przeciągania. Jeśli w dwóch zbiorach wystąpi to samo słowo kluczowe, będzie ono kolorowane wg stylu dla zbioru, który wystąpi wcześniej (wyżej na liście).

  • Edytuj zbiory słów kluczowych
    Kliknij, aby zmienić nazwę zbioru, a także przypisać do zbioru, bądź utworzyć nowy styl kolorowania.

Bieżący zbiór słów kluczowych
Zawiera wszystkie słowa przypisane do aktualnie wybranego zbioru. Słowa kluczowe wybranego zbioru możesz dodawać, odejmować i edytować po kliknięciu w ikonę z prawej strony listy słów kluczowych. Słowa na liście automatycznie sortują są wg kolejności alfabetycznej.

  • Wczytaj słowa kluczowe
    Kliknij, aby wczytać zbiór słów kluczowych z pliku tekstowego. Każde słowo kluczowe w pliku musi być umieszczone w osobnej linii.

  • Zapisz słowa kluczowe
    Kliknij, aby zapisać zbiór słów kluczowych do pliku tekstowego.

Pokrewne tematy

Do góry