Edytor schematów kolorowania - Liczby

W każdym bloku można włączyć kolorowanie liczb. Pozwala to na ich wyróżnienie w tekście. Rozpoznawane i odmiennie kolorowane mogą być liczby dziesiętne i szesnastkowe. Można również zdefiniować inne znaki, które będą kolorowanie wraz z liczbą (na przykład znak '#', który w arkuszach stylów CSS oznacza liczbę szesnastkową).

Włącz kolorowanie liczb
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć kolorowanie liczb.

Dziesiętne
Umożliwia wybór z listy lub utworzenie nowego stylu kolorowania dla liczb dziesiętnych.

Szesnastkowe
Umożliwia wybór z listy lub utworzenie nowego stylu kolorowania dla liczb szesnastkowych.

Specjalne

Wybierz, w którym miejscu liczby mogą się znaleźć znaki specjalne (w tym wypadku nie będące cyframi z zakresu 0-9 lub literami z zakresu A-F). Możliwe są trzy warianty (aktywny zawsze może być tylko jeden):
  • z prefiksami - umożliwia tworzenie i edycję listy znaków specjalnych występujących bezpośrednio przed liczbą (bez spacji). Jeśli zaznaczysz opcję 'z prefiksami' (przełącznik z prawej strony), kolorowanie prefiksów będzie włączone.

  • z sufiksami - umożliwia tworzenie i edycję listy znaków specjalnych występujących bezpośrednio za liczbą (bez spacji). Jeśli zaznaczysz opcję 'z sufiksami' (przełącznik z prawej strony), kolorowanie sufiksów będzie włączone.

    dozwolone wielokrotne - zaznacz tę opcję, jeśli chcesz umożliwić kolorowanie więcej niż jednego sufiksu w liczbie.

  • obydwa - umożliwia tworzenie i edycję listy par znaków specjalnych występujących bezpośrednio przed i za liczbą (bez spacji). Jeśli zaznaczysz opcję 'z sufiksami i sufiksami' (przełącznik z prawej strony), zdefiniowane prefiksy i sufiksy będą zastosowane.

Pokrewne tematy

Do góry