Edytor schematów kolorowania - Wybór schematu

W górnej części edytora schematów kolorowania znajdują się ikony do zapisu, odczytu i wyboru schematu spośród istniejących.

Nowy schemat kolorowania
Kliknij, jeśli chcesz utworzyć nowy schemat kolorowania. W przypadku, gdy aktualnie edytowany schemat ma niezachowane zmiany, zostaniesz spytany, czy chcesz go zapisać na dysk.

Lista schematów
Z tej listy możesz wybrać schemat kolorowania, który chcesz edytować. Z wszystkich widocznych na tej liście schematów możesz korzystać w edytorze (w oknie Tworzenie).

Otwarcie schematu kolorowania z dysku
Kliknij aby otworzyć z dysku schemat kolorowania niedostępny z poziomu listy (np. umieszczony w katalogu innym niż domyślny).

Zapisanie schematu na dysk
Kliknij na tę ikonę, aby zachować zmiany w aktualnie edytowanym schemacie. Aby zapisać schemat pod nową nazwą, kliknij na ikonę 'Zapisanie schematu pod wskazaną nazwą'.

Pokrewne tematy

Do góry