Edytor TDF - Właściwości kategorii znaczników

Za pomocą tego narzędzia możesz określić podstawowe właściwości kategorii znaczników (języka znacznikowego) aktualnie edytowanej w Edytorze plików definicyjnych języków znacznikowych. Dostępne są następujące ustawienia:

Nazwa kategorii
Nazwa kategorii (języka), której definicję znaczników edytujesz (tylko podgląd, bez możliwości zmiany - do tego służy odpowiednie polecenie w edytorze TDF).

Opis języka
Opis języka, którego definicję znaczników zawiera wybrana kategoria.

Jest to język typu XML
Opcja ta powoduje, że wielkość liter w znacznikach ma znaczenie. Przykładowo w języku XHTML wszystkie nazwy znaczników musza być pisane małymi literami. Zmienia ona również zachowanie się programu w niektórych sytuacjach, np. podczas automatycznego domykania znaczników. Jeśli opcja ta będzie wyłączona, wielkość liter będzie zależna od ustawień programu i ustawień bieżącego serwisu.

Ścieżka do dokumentacji
Nazwa katalogu, w którym znajdują się pliki z dokumentację tego języka. Katalog ten musi być podkatalogiem folderu Docs w katalogu głównym Pająka (standardowo C:\Program Files (x86)\CREAM.SOFTWARE\SpiderEditor).

Pasujące DOCTYPE
Lista zawierająca Deklaracje Typu Dokumentu (DOCTYPE). Dzięki nim możliwa jest weryfikacja poprawności składni tego dokumentu. Doctype możesz dodawać do listy i usuwać za pomocą przycisków umieszczonych obok.

Pasujące NAMESPACES
Lokalizacje dokumentów z definicją przestrzeni nazw (NAMESPACE). Dzięki nim możliwia jest weryfikacja poprawności składni dokumentu. Namespace możesz dodawać do listy i usuwać za pomocą przycisków umieszczonych obok.

Rozpoznaj kategorię znaczników na podstawie znacznika nadrzędnego dokumentu
Zaznaczenie tego przełącznika spowoduje, że Pająk będzie rozpoznawał dokumenty napisane w tym języku nie tylko na podstawie deklaracji DOCTYPE bądź użytego identyfikatora przestrzeni nazw (namespace), ale także po nazwie głównego (nadrzędnego) znacznika dokumentu. Metoda ta uwzględniana jest w ostatniej kolejności, jeżeli próby rozpoznania po DOCTYPE oraz namespace zawiodą.
Przydatne jest to w przypadku języków, które nie posiadają jednego, stałego DTD bądź identyfikatora namespace. (np. RSS 2.0)

Pokrewne tematy

Do góry