Narzędzia - Wybierz czcionki...

To narzędzie służy do tworzenia listy czcionek, które mają być użyte w funkcji, która wywołuje to polecenie.

Krój
Wybierz z listy krój czcionki, jakiego chcesz użyć dla edytowanego elementu. Pamiętaj, aby używać typowych, najczęściej używanych czcionek, jak Arial, Tahoma, Helvetica (krój bezszeryfowy, sans-serif), lub Times. Times New Roman (krój szeryfowy, serif). Następnie, korzystając z menu po prawej stronie listy u dołu, dodaj czcionkę.

Za pomocą tego menu możesz też dodawać czcionki, a także zmieniać ich kolejność. Jest ona ważna z tego względu, iż podczas wyświetlania przez przeglądarkę strony, użyty zostanie pierwszy istniejący w systemie krój, jaki jest na liście.

Pokrewne tematy

Do góry