Paski narzędzi - ogólnie

Układ pasków i ich zawartość zostały specjalnie opracowane pod kątem ergonomii pracy. Wszystkie polecenia, znaczniki itp. są intuicyjnie dostępne właśnie tam, gdzie można ich się spodziewać.

Poszczególne paski można włączać, wyłączać, przesuwać w obrębie programu, a nawet oddokować czyniąc z paska tzw. pływające okno.

Możliwe jest także dodawanie, usuwanie i zmiana kolejności poleceń na paskach narzędzi. Dzięki temu możesz dostosować interfejs programu stosownie do swoich potrzeb.

Lista pasków narzędzi

Pająk posiada osiem pasków narzędzi, na których umieszczone zostały przyciski i rozwijane menu służące do wstawiania elementów strony, sterowania pracą programu itp.:

  • Główny pasek - zawiera polecenia tworzenia nowego dokumentu, operacji cofania i ponawiania, drukowania itp.

  • Często używane - zawiera często używane polecenia, jak np. wstawianie obrazków, odsyłaczy, narzędzia formatowania kodu i weryfikacji składni itp.

  • Odsyłacze, tekst i formatowanie - zawiera polecenia wstawiające służące do dokumentu wszelkie znaczniki HTML.

  • Tabele i formularze - zawiera polecenia uruchamiające narzędzia służące do tworzenia i edycji tabel i formularzy

  • Grafika i multimedia - zawiera polecenia uruchamiające narzędzia służące do wstawiania do dokumentu grafik, multimediów, tworzenia galerii i konwersji grafik itp.

  • Java, ActiveX, SSi i inne - zawiera polecenia uruchamiające narzędzia służące do osadzania w dokumencie różnych obiektów, jak aplety Java, kontrolki ActiveX, skrypty itp.

  • Mini pasek edytora - zawiera polecenia do bieżącej obsługi dokumentu, jak np. zmiana kolorowania składni, włączanie i wyłączanie edycji wizualnej, uruchamiania okna informacji o dokumencie i inne.

  • Narzedzia HTML Help - zawiera narzędzie do obsługi HTML Help.

Możesz także skorzystać z trzech dodatkowych pasków, na których możesz umieścić dowolne polecenia dostępne w Pająku.

Dostosowywanie pasków do swoich potrzeb

Przenoszenia paska narzędzi Aby przemieścić pasek narzędzi w inne miejsce, chwyć go z lewej strony (jeśli pasek ułożony jest pionowo, to u góry) i przeciągnij w docelowe miejsce. Jeśli to możliwe, pasek zadokuje się w tym miejscu. W przeciwnym razie utworzy pływające okno.

Dostosowywanie istniejących pasków Aby dostosować paski do swoich potrzeb, kliknij na którymś z pasków prawym klawiszem myszki i wybierz polecenie Dostosuj paski, menu i skróty.

Zawijanie zbyt długich pasków narzędzi
Jeśli pasek narzędzie jest zbyt długi, by się zmieścić w przewidzianym dla niego miejscu, może on zostać zawinięty. W przypadku pasków wyświetlanych w pionie, ikony, które się nie zmieściły, zostaną wyświetlone w kolejnej kolumnie. W przypadku pasków poziomych - w kolejnych wierszu.
Alternatywnie, zamiast zawijania zbyt długich pasków, na końcu każdego takiego paska może się pojawić przycisk, którego kliknięcie spowoduje wyświetlenie pozostałej zawartości tego paska. Odpowiednie opcje znajdziesz w oknie Ustawienia programu - Wygląd pasków i menu, do którego najszybciej można się dostać za pomocą polecenia Dostosuj paski,menu i skrótu w menu kontekstowym dla dowolnego paska narzędzi i menu.

Pokrewne tematy

Do góry