Menu główne

Pająk posiada dziesięć pozycji w menu głównym. Układ poleceń w poszczególnych menu został specjalnie opracowany pod kątem ergonomii pracy.

Niektóre pozycje w różnych menu powtarzają się, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć narzędzia, w zależności od kontekstu, w jakim go szukasz. Np. niektóre narzędzia edycji znaczników umieszczone zostały zarówno w menu Kod HTML, jak i w menu Narzędzia. Dodatkowo te same polecenia możesz znaleźć na paskach narzędzi.

Lista pozycji w menu głównym

  • Plik - menu służy do wykonywania podstawowych operacji na dokumentach i programie, jak otwieranie, zamykanie, zapis, bądź drukowanie.

  • Serwisy - polecenia w tym menu służą do pracy z plikami i folderami znajdującymi się na dysku lokalnym. Za pomocą tego menu możesz również tworzyć serwisy i przełączać się między nimi.

  • Edycja - menu zawiera polecenia przydatne podczas pracy z dokumentem.

  • Szukaj - menu służy uruchamiania narzędzie do operacji wyszukiwania i zamiany tekstu w dokumentach otwartych w programie, a także zapisanych na dysku.

  • Kod HTML - w tym menu znajdziesz polecenia służące do wstawiania wszelkich znaczników HTML.

  • HTML Help - menu zawiera szereg poleceń służących do szybkiej obsługi HTML Help.

  • Pisownia - polecenia w tym menu służą sprawdzania poprawności pisowni, kodowania znaków itp.

  • Narzędzia - menu zawiera szereg podmenu, w których umieszczone zostały różne narzędzia dostępne w Pająku.

  • Wyświetl - za pomocą tego menu możesz wyświetlić różne elementy programu, jak np. poszczególne panele, okna ustawień itp.

  • Pomoc - za pomocą tego menu masz dostęp do poleceń ułatwiających uzyskiwanie pomocy w zakresie używania programu i technologii internetowych.

Dostosowywanie menu

Nie możesz zmienic układu menu, możesz jednak dostosować jego kolorystykę. W tym celu kliknij na menu prawym klawiszem myszki i wybierz polecenie Dostosuj paski, menu i skróty.

Pokrewne tematy

Do góry