Narzędzia - Edytorek Unicode

Edytorek Unicode służy do ułatwiania pracy z tekstami kodowanymi w Unicode . Możesz go otworzyć korzystając z polecenia w menu Pisownia, bądź menu Wyświetl. Korzystając z edytorka możesz:

  • kopiować z edytora Pająka tekst (z automatyczną zamianą encji na znaki Unicode) do edytorka, a następnie do innych programów,
  • wklejać do edytora tekst z innych programów z jednoczesną zamianą znaków Unicode na encje (entities)

Edytorek Unicode działa w ten sposób, że w postaci Entities wklejane są te znaki, które nie posiadają reprezentacji w bieżącym zestawie znaków. Dlatego dla ciągu składającego się z np. polskich znaków encje nie zostaną wklejone, gdyż znaki te są poprawnie wyświetlane w edytorze głównym Pająka i po prostu nie ma takiej potrzeby. Gdy jednak do edytorka Unicode wprowadzimy tekst, który nie posiada reprezentacji w bieżącym zestawie znaków, to wstawienie tekstu z Edytorka Unicode do edytora spowoduje wstawienie encji.

Przykładowo:
Do edytorka wprowadzimy tekst:

  • po grecku: Τί εἶναι τὸ
  • po persku: يونی‌کُد چيست؟
Po wklejeniu do z Edytorka Unicode do edytora (zakładając, że dokument jest kodowany w Unicode) przybierze on postać:
  • napis po grecku: Τί εἶναι τὸ
  • napis po persku: يونی‌کُد چيست؟

Narzędzie składa się z menu oraz pola edycji tekstu.

Pobranie tekstu z edytora...
Kliknij, aby pobrać zaznaczony w edytorze tekst i wkleić do edytorka Unicode z jednoczesną zamianą encji na znaki Unicode.

Wstawienie tekstu do edytora...
Kliknij, aby wstawić tekst z edytorka Unicode do okna edytora z jednoczesną zamianą znaków Unicode na encje. Jeśli w edytorku zaznaczony był jakiś fragment tekstu, tylko on zostanie wstawiony do edytora.

Wyczyszczenie zawartości edytorka
Kliknij, aby wyczyścić zawartość edytorka Unicode.

Wytnij
Kliknij, aby wyciąć zaznaczony tekst z edytorka Unicode do schowka (domyślny skrót Ctrl+X).

Wklej
Kliknij, aby wkleić do edytorka Unicode zawartość schowka (domyślny skrót Ctrl+V). Możesz tez skorzystać z poleceń w menu rozwijanym i wkleić tekst z zamianą encji na znaku UTF (domyślnie), bądź bez zamiany.

Zaznacz wszystko
Kliknij, aby zaznaczyć cały tekst w oknie edytorka.

Zawijanie wierszy
Kliknij, aby włączyć zawijanie wierszy w oknie edytorka.

Wybór czcionki w edytorku
Kliknij, aby uruchomić narzędzie pozwalające na wybór czcionki stosowanej w edytorku.

Pomoc do narzędzia
Kliknij, aby wyświetlić ten temat pomocy.

Inne możliwości wprowadzanie tekstu w Unicode

Pająk wspomaga również wprowadzanie tekstów do dokumentów kodowanych w Unicode w inny sposób. Wystarczy wprowadzić tekst w dowolnym edytorze obsługującym ten format, a następnie po prostu wkleić go do edytora. Wszystkie znaki mogące sprawić problemy z wyświetlaniem zostaną zamienione na encje.

Aby ponownie edytować taki tekst, skorzystaj właśnie z Edytorka Unicode.

Pokrewne tematy

Do góry