Menu główne - Pisownia

Polecenia w tym menu służą sprawdzania poprawności pisowni, kodowania znaków itp. Dostępne są następujące polecenia:

Szybkie sprawdzanie pisowni w bieżącym
Kliknij, aby uruchomić szybkie sprawdzanie pisowni w bieżącym dokumencie. Wyniki sprawdzania pisownie przedstawione zostaną na dolnym panelu.

Szybkie sprawdzanie pisowni w otwartych
Kliknij, aby uruchomić szybkie sprawdzanie pisowni we wszystkich otwartych dokumentach. Wyniki sprawdzania pisownie przedstawione zostaną na dolnym panelu.

Poprawność pisowni w bieżącym
Kliknij, aby uruchomić sprawdzanie pisowni w bieżącym dokumencie. Przy napotkaniu każdego podejrzanego słowa zostaniesz poproszony o reakcję (zmianę, zingnorowanie itd.)

Poprawność pisowni w otwartych
Kliknij, aby uruchomić sprawdzanie pisowni we wszystkich otwartych dokumentach. Przy napotkaniu każdego podejrzanego słowa zostaniesz poproszony o reakcję (zmianę, zingnorowanie itd.)

Sprawdź poprawność bieżącego słowa
Kliknij,aby sprawdzić poprawność bieżącego słowa w dokumencie.

Podkreślaj błędy pisowni
Kliknij, aby słowa z błędem podkreślane były w edytorze czerwonym wężykiem.

Autokorekta
Kliknij, aby włączyć, bądź wyłaczyć funkcję autokorekty pisowni.

Ustawienia autokorekty
Kliknij, aby otworzyć okno Ustawień Autokorekty.


Sprawdzenie poprawności pisowni w serwisie
Kliknij, aby otworzyć okno Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana z ustawieniami do sprawdzania pisowni w serwisie.

Sprawdź pisownię w folderach
Kliknij, aby otworzyć okno Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana z ustawieniami do sprawdzania pisowni w wybranych folderach.


Wybierz słownik
Kliknij, aby wybrać słownik, z którego korzystać będą narzędzia do sprawdzania pisowni.

Edytuj słownik użytkownika
Kliknij, aby edytować słownik użytkownika (dodawać, usuwać słowa itd.).

Uaktywnij tezaurus
Kliknij, aby uaktywnić tezaurus (słownik wyrazów bliskoznacznych), który umożliwia wybór innego słowa o podobnym znaczeniu.

Wybierz słownik tezaurusa
Kliknij, aby wybrać słownik dla tezaurusa.


Korekta typograficzna
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do korekty typograficznej, która umożliwia sformatowanie tekstu tak, by lepiej prezentował się na stronie.

Edytorek Unicode
Kliknij, aby uruchomić okno mini edytorka, który służy do wklejania i obsługi tekstów kodowanych w Unicode.


Konwerter kodowania znaków
Kliknij, aby aby otworzyć okno Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana z ustawieniami konwertera kodowania znaków.

Deklaracja kodowania w bieżącym na...
Kliknij, aby zmienić kodowanie w bieżącym dokumencie.

Odczytaj w kodowaniu...
Kliknij, aby ponownie otworzyć dokument. Przy ponownym otwarciu dokumentu, program będzie korzystał z kodowania wybranego z listy.

Zapisuj w kodowaniu...
Kliknij, aby zapisać dokument zmieniając kodowanie na wybrane z listy.

Znaki końca linii...
Kliknij, aby rozwinąć menu, z którego będziesz mógł wybrać sposób kodowania znaków końca wiersza. Znaki mogą być kodowane jak w systemach DOS/Windows, MAC, bądź Unix.

Usuń polskie znaki w bieżącym
Kliknij, aby zamienić polskie znaki diakrytyczne w bieżącym dokumencie wg reguły ą->a, ć->c itd.

Usuń polskie znaki w otwartych
Kliknij, aby zamienić polskie znaki diakrytyczne we wszystkich otwartych dokumentach, wg reguły jw.

Pokrewne tematy

Do góry