Menu główne - Wyświetl

Za pomocą tego menu możesz wyświetlić różne elementy programu, jak poszczególne panele, okna ustawień itp.

Przeglądanie
Kliknij, aby włączyć zakładkę Przeglądanie w celu obejrzenia bieżącego dokumentu. Jeśli w Ustawieniach programu / Przeglądanie ustawiłeś zewnętrzne przeglądarki, możesz wybrać przeglądarkę, która wyświetli stronę w swoim oknie. Standardowy skrót F11.

Dodatkowe narzędzia
Wybierz z podmenu program, który chcesz uruchomić. Listę programów możesz modyfikować w oknie Ustawienia programu - Dodatkowe narzędzia. Jeśli nie umieściłeś na tej liście żadnych programów, przycisk w menu pozostaje nieaktywny.


Wyświetl edytor
Kliknij, aby wyświetlić okno edytora (standardowy skrót Ctrl+F10).

Dynamiczny podgląd
Kliknij, aby wyświetlić, bądź ukryć okno dynamicznego podglądu.

Mapowania przeglądania
Kliknij, aby wybrać mapowanie ścieżki na twardym dysku na adres URL. Mapowanie to jest konieczne, by móc oglądać wyniki działania skryptów serwer-side, jak np. PHP. Mapowania możesz ustawiać osobno dla każdego serwisu w oknie Właściwości serwisu.


Ogólne ustawienia programu
Kliknij, aby zmienić bieżące ustawienia programu otwierając okno ustawień programu. Podmenu dostępne po kliknięciu strzałki rozwija menu poleceń dotyczących ustawień.

Widok
Kliknij, aby wyświetlić, bądź schować paski narzędzi lub panele. Polecenie wyświetla podmenu pozwalające na zmianę ustawień wyglądu głównego okna.


Pierwszy dokument
Kliknij, aby przejść do pierwszego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.

Poprzedni dokument
Kliknij, aby przejść do poprzedniego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.

Następny dokument
Kliknij, aby przejść do następnego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.

Ostatni dokument
Kliknij, aby przejść do ostatniego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.


Informacje o dokumencie
Kliknij, aby otworzyć okno informacji o bieżącym dokumencie. Korzystając z podmenu możesz otworzyć od razu wybraną zakładkę tego okna:

bądź też utworzyć nowe zadanie do wykonania.

Zakładki w dokumencie
Kliknij, aby otworzyć podmenu zarządzania zakładkami i przemieszczania się po dokumencie. Menu to jest identyczne, jak menu Edycja / Zakładki w dokumencie.


Szkło powiększające
Kliknij, aby uruchomić szkło powiększające. Narzędzie pokazuje powiększony obraz ekrany w sąsiedztwie kursora myszy.

Nagrywarka czynności
Kliknij, aby uruchomić nagrywarkę czynności. Narzędzie umożliwia późniejsze odtworzenie zapisanych operacji.

Wieloschowek
Kliknij, aby wyświetlić okno Wieloschowka (domyślny skrót Ctrl+Shift+W). Polecenie posiada podmenu wyświetlające zapamiętane w Wieloschowku elementy - aby wstawić odpowiedni fragment do edytora kliknij na wybranej pozycji. Identyczne polecenie znajdziesz w menu podręcznym Edytora.

Edytorek Unicode
Kliknij, aby uruchomić okno mini edytorka, który służy do wklejania i obsługi tekstów kodowanych w Unicode.

Paleta kolorów
Kliknij, aby uruchomić paletę kolorów (domyślny skrót Shift+Ctrl+C). narzędzie umożliwia wybór koloru z palety, a także pobranie próbki koloru z dowolnego miejsca na ekranie za pomocą pipety.

Pokrewne tematy

Do góry