Wspomaganie dla jęz. znacznikowych - Dynamiczny kod

Na wspomaganie dla jęz. znacznikowych w Pająku składa się między innymi również mechanizm Dynamicznego kodu. Tak na prawdę mechanizm ten tworzą trzy narzędzia:

Informacje podawane przez Dynamiczny kod Pająk pobiera ze specjalnych plików definicyjnych dla języków znacznikowych - TDF. Do edycji danych służy specjalne narzędzie - Edytor plików definicyjnych języków znacznikowych. Korzystając z niego możesz również dodawać i usuwać obsługiwane języki znacznikowe. Dzięki temu Pająk jest wszechstronnym i bardzo elastycznym edytorem, doskonałym do tworzenia dokumentów w dowolnym języka znacznikowym.

Automatyczne uzupełniane znaczników

Automatyczne uzupełniane znaczników jest bardzo pomocne podczas tworzenia kodu w języku znacznikowym (jak HTML, WML, MathML, SVG itd). Dzięki tej funkcji wystarczy wpisać początek znacznika - reszta wklei się sama.

Przykładowo wpisujesz:
<a
a następnie spację, bądź znak zamknięcia znacznika <. Dzięki działaniu tej funkcji, znacznik zostanie uzupełniony (znak | oznacza miejsce, gdzie znajdzie się kursor):
<a href="|"></a>

Korzystając z Edytora pliku definicyjnego dla jęz. znacznikowych możesz zmienić tekst, jakim zostanie uzupełniony znacznik. Jeśli ustawiłeś odpowiednie opcje w oknie Ustawień programu, zmieniona zostanie również wielkość liter w znaczniku.

Dynamiczny kod

Działanie dynamicznego kodu polega na podpowiadaniu nazw elementów możliwych do wykorzystania (atrybuty znacznika, zawartość atrybutów). Narzędzie można wywołać na dwa sposoby:

  1. - za pomocą polecenia aktywowania dynamicznego kodu na mini pasku edytora (ikona pokazana obok). Podpowiedzi będą pojawiać się po chwili nieaktywności.
  2. za pomocą skrótu klawiszowego - możesz w każdej chwili wywołać dymek z podpowiedzią do aktualnie wpisywanej funkcji wciskając skrót klawiszowy Ctrl+Spacja

Jeśli aktywowałeś automatyczne wyświetlanie, wpisz postaw kursor w obrębie znacznika. Dynamiczne podpowiedzi będą dotyczyły:

  • możliwych do wstawienia atrybutów znacznika - jeśli postawisz kursor wszędzie, poza wartością atrybutu
  • możliwych do wstawienia wartości danego atrybutu - jeśli postawisz kursor wewnątrz wartości atrybutu. W tym wypadku na pierwszej pozycji będzie polecenie uruchomienia narzędzia, z którego możesz skorzystać do ustawienia wartości atrybutu (np. okno wyboru obrazka)
  • możliwych do wstawienia encji - jeśli postawisz kursor poza znacznikiem

W przypadku, automatyczne wyświetlanie podpowiedzi jest wyłączone, aby otrzymać podpowiedź skorzystaj ze skrótu Ctrl+Spacja.

Po liście możesz poruszać się za pomocą pasków przewijania, strzałkami itp. (jak w każdym oknie). Aby wstawić wybraną konstrukcję do dokumentu, wciśnij Enter, bądź kliknij na nią.

Ikony przy nazwach określają, jakiego typu wartość argumentu będzie wstawiona (odsyłacz, styl itp.).

Dynamiczne podpowiedzi

Działanie dynamicznych podpowiedzi polega na wyświetlaniu, w trakcie pisania dokumentu, podpowiedzi dla bieżącego znacznika. W podpowiedziach znajdziesz informacje na temat przeznaczenia znacznika, możliwych do użycia atrybutów, wymaganych wartości atrybutów.

Podpowiedź można wywołać na dwa sposoby:

  1. automatyczne podpowiadanie - skorzystaj z polecenia na mini pasku edytora. Po ustawieniu kursora wewnątrz znacznika poczekaj - po chwili pojawi się dymek podpowiedzią.
  2. za pomocą skrótu klawiszowego - możesz w każdej chwili wywołać dymek z podpowiedzią do aktualnie używanego znacznika wciskając skrót klawiszowy ctrl+\

Pokrewne tematy

Do góry