Wspomaganie dla języków znacznikowych

Język HTML (i jego następca - XHTML) jest najważniejszym językiem znacznikowym stosowanym do tworzenia stron. Jednak oprócz niego istnieje znacznie więcej języków znacznikowych. Pająk wspomaga najważniejsze (pod kątem wykorzystania w Sieci) z nich :

  • WML - (ang. Wireless Markup Language) język opisu stron, a których korzystają urządzenia przenośne (przede wszystkim telefony komórkowe) za pomocą protokołu WAP (ang. Wireless Application Protocol)
  • SVG - (ang. Scalable Vector Graphics) - alternatywa dla animacji Flash
  • MathML - (ang. Mathematical Markup Language) - język służący do przedstawiania symboli i wyrażeń matematycznych
  • SMIL - (ang. Synchronized Multimedia Integration Language) - język wspomagający tworzenie prezentacji multimedialnych
  • XML - (ang. eXtensible Markup Language) - uniwersalny, coraz bardziej popularny język opisu dokumentu
  • RSS - (ang. Really Simple Syndication 2.0) - język służący do rozpowszechniania newsów itp.
  • P3P - (ang. Platform for Privacy Preferences 1.0)
  • Atom - nowy sposób rozpowszechniania newsów i innych informacji na stronach www.

Informacje na temat języka, jego znaczników, atrybutów itd. Pająk pobiera ze specjalnych plików definicyjnych dla języków znacznikowych - TDF. Do edycji danych służy specjalne narzędzie - Edytor plików definicyjnych języków znacznikowych. Korzystając z niego możesz również dodawać i usuwać obsługiwane języki znacznikowe. Dzięki temu Pająk jest wszechstronnym i bardzo elastycznym edytorem, doskonałym do tworzenia dokumentów w dowolnym języka znacznikowym.

Z uwagi na przeznaczenie Pająka do tworzenia przede wszystkim stron internetowych, wszystko co dotyczy tylko języka HTML zostało ujęte w temacie Wspomaganie dla języka HTML.

Jednakże wszystko, o czym przeczytasz w tym temacie pomocy, dotyczy zarówno języka HTML i XHTML, jak i pozostałych wyżej wymienionych.

Wspomaganie dla języków znacznikowych obejmuje przede wszystkim narzędzia:

Pokrewne tematy

Do góry