Wspomaganie dla MySQL - Kolorowanie składni

Pająk wspomaga tworzenie zapytań na kilka sposobów. Możesz korzystać z Kreatora zapytania SQL, czy Kreatora eksportu z bazy danych, możesz też tworzyć zapytania ręcznie. W przypadku pobierania danych z jednej tabeli, nie ma nawet potrzeby kolorowania jego składni.

Sprawa komplikuje się jednak, gdy zapytanie obejmuje dane z wielu pól różnych tabel z wykorzystaniem różnych sposobów łączenia, funkcji itp. W takim wypadku bardzo wygodne może okazać się kolorowanie słów kluczowych zapytania (operatorów, instrukcji, funkcji). Pająk dostarcza schemat kolorowania kodu zapytań SQL w trzech odmianach:
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • SQL (standardowy)

Jeśli utworzysz zapytanie w nowym dokumencie, bardzo przydatna jest możliwość wykonania go za pomocą polecenia "Wykonaj polecenia z bieżącego dokumentu" umieszczonego w menu podręcznym gałęzi "Nazwa bazy danych" na drzewku struktury bazy danych na zakładce Inspektor MySQL.

Możesz również dostosować kolorowanie składni. Służą do tego:

  • Edytor schematów kolorowania - umożliwia edycję schematu kolorowania, czyli dodawanie nowych funkcji itp. Należy go używać z rozwagą, gdy wprowadzonych zmian nie można cofnąć
  • Ustawienia programu - kolorowanie składni - umożliwia dopasowanie schematu kolorowania składni, jednak bez wpływu na sam schemat. Zmiany w każdej chwili można cofnąć do stanu domyślnego. Za pomocą tego okna możesz również przypisać rozszerzenia nazw plików, dla jakich dany schemat ma być domyślnym.

Pokrewne tematy

Do góry