Edytor makrokodów - ustawienia makrokodu

Kategoria makrokodu
Pozwala na wybór kategorii, w której umieszczony zostanie aktualnie edytowany makrokod. Domyślnie wskazuje na kategorię wybraną w chwili uruchomienia edytora.

Nazwa
W tym polu wpisz nazwę makrokodu.

Typ makrokodu
Pozwala na wybór typu makrokodu (domyślnie "Po prostu makrokod"). Ustawienie to ma wpływ na sposób wstawiania i podglądu makrokodu (zdefiniowany w oknie "Ustawienia programu"). Określa również opis pod małym okienkiem podglądu, co pozwala użytkownikowi zorientować się co danym makrokod zawiera.

Dostępne są następujące typy:

  • Po prostu makrokod - zwykły makrokod o niezdefiniowanym typie.
  • Skrypt JavaScript - zawiera skrypt w języku JavaScript
  • Skrypt JScript - zawiera skrypt w języku JScript
  • Skrypt VBScript - zawiera skrypt w języku VBScript
  • Skrypt PHP - zawiera skrypt w języku PHP
  • Skrypt Perl - zawiera skrypt w języku Perl
  • Obrazek - zawiera kod służący do wstawienia obrazka
  • Obiekt - zawiera kod obiektu
  • Szablon dokumentu - zawiera szablon dokumentu. Domyślnie użycie makrokodu tego typu powoduje automatyczne utworzenie nowego dokumentu (można to zmienić w oknie Ustawienia makrokodów).
  • Znak specjalny - zawiera znak specjalny, np. encję dla liter alfabetu greckiego itp.

Skrót klawiszowy
Umożliwia wybór skrótu klawiszowego dla danego makrokodu. Można wybrać kombinację klawiszy Shift, Ctrl, Alt i jednego z pozostałych klawiszy alfanumerycznych i funkcyjnych.

Pokrewne tematy

Do góry