Zakładka "Szablony"

Zakładka Szablony służy do pracy szablonami, które znacznie ułatwiają i przyspieszają proces tworzenia dokumentów w Pająku. Za pomocą tej zakładki możesz również tworzyć i używać szablony

Zakładkę Szablony włączysz za pomocą panelu po lewej lub skrótu klawiszowego CTRL+4, a także z menu pod przyciskiem pokazanym powyżej czy z Menu głównego / Wyświetl.

Zawartość - Menu i drzewko szablonów

Szablony pogrupowane są w kategorie w postaci drzewka. Do wykonywania operacji na drzewie służy pasek narzędziowy, dostępny w górnej części zakładki:

Dodanie kategorii szablonów
Kliknij, aby dodać nową kategorię (folder na drzewku) szablonów.

Dodanie nowego szablonu
Kliknij aby utworzyć nowy szablon w aktualnie wybranej kategorii. Do tworzenia i wprowadzania zmian w szablonach służy Edytor szablonów

Usunięcie wybranego szablonu lub kategorii.
Kliknij, jeśli chcesz usunąć szablon lub kategorię. Po kliknięciu pojawi się pytanie o potwierdzenie. Jeśli szablon, lub kategorię usunięto przypadkowo, jest możliwość przywrócenia ich z "Kosza" Windows.

Modyfikacja wybranego szablonu lub nazwy kategorii
Jeśli wybrany jest szablon, kliknięcie otworzy okno "Edytor szablonów".
Jeśli wybrana jest kategoria, kliknięcie otworzy okienko zmiany nazwy kategorii.

Wstawianie szablonu
Kliknij, aby użyć szablonu. Po kliknięciu na strzałkę obok przycisku dostępne będą cztery opcje:

 • Wstaw szablon w pozycji kursora
  Kliknij, jeśli chcesz wstawić szablon w miejscu, w którym postawiono kursor w zakładce Tworzenie.

  Jeśli w oknie Tworzenie został zaznaczony jakiś tekst, może on zostać zamieniony na środkową część szablonu (jeśli została ona zdefiniowana w szablonie)

 • Wstaw szablon bez środka
  Kliknij, jeśli chcesz wstawić szablon w miejscu, w którym postawiono kursor w zakładce Tworzenie.

  Środkowa część szablonu nie zostanie użyta. Jeśli w oknie Tworzenie został zaznaczony jakiś tekst, pozostanie on nienaruszony. Lewa i prawa część szablonu obejmą zaznaczony tekst.

  Opcja ta używana jest najczęściej do obejmowania zaznaczonego tekstu przygotowanym w szablonzie znacznikiem wraz z atrybutami.

 • Wstaw szablon z lewą częścią do HEAD
  Kliknij, jeśli chcesz wstawić szablon, którego lewa część zostanie umieszczona w sekcji HEAD dokumentu HTML. Jeśli aktualny dokument nie posiada sekcji HEAD, zostanie ona utworzona.

  Jeśli w oknie Tworzenie został zaznaczony jakiś tekst, pozostanie on nienaruszony. Środkowa i prawa część szablonu obejmą zaznaczony tekst.

 • Utwórz nowy dokument
  Kliknij, jeśli chcesz utworzyć z szablonu nowy dokument. Pojawi się okienko z pytaniem o nazwę pliku docelowego i miejsce, w którym ma zostać zapisany. Nazwa nowego dokumentu będzie zaproponowana na podstawie nazwy szablonu, z którego dokument ma zostać utworzony.

  Jeśli w szablonzie umieszczono odnośniki do obrazków i inny dokumentów, zostaną one skopiowane we wskazane miejsce.

  Nowy dokument zostanie automatycznie otwarty do edycji w oknie Tworzenie.

  Jeśli w Ustawieniach programu nie zdefiniowano inaczej, jest to domyślna opcja dla szablonów typu "Szablon dokumentu".

Ustawienie szablonu domyślnym szablonem
Umożliwia ustawienie wskazanego szablonu domyślnym szablonem nowego dokumentu. Szablon ten można wywołać za pomocą skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl+Shift+N), lub z menu Plik / Nowy dokument.

Importowanie makroznaczników z Pająka 2000
Kliknij, jeśli chcesz zaimportować makroznaczniki z Pająka 2000 (jeśli był zainstalowany w systemie).

Włączenie lub wyłączenie automatycznego podglądu szablonów
Kliknij jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć okienko podglądu szablonów.

Otwórz folder szablonów w Eksploratorze Windows
Kliknij jeśli chcesz wyświetlić zawartośc foldera z szablonami w oknie Eksploratora Windows.

Pomoc do zakładki Szablony
Wyświetla ten temat Pomocy.

Szablony możesz przenosić między kategoriami za pomocą przeciągania. Aby skopiować szablon do innej kategorii, bez usuwania go z kategorii oryginalnej, przeciągnij go z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL.

Podgląd szablonów

Okno podglądu służy do zapoznania się z treścią szablonu. Można w nim na bieżąco śledzić zmiany, jakie następują w wyniku edycji zmiennych i włączania/wyłączania bloków.

Dostępne są dwa okna podglądu:

 • Małe okno podglądu - u dołu zakładki Szablony.
  Mały podgląd jest włączany za pomocą ikony w pasku narzędzi w górnej części zakładki Szablony.

 • Duże okno podglądu - w oknie Przeglądanie.
  Duży podgląd może zostać włączony, jeśli nie wystarcza małe okienko podglądu.

 • Aby włączyć/wyłączyć duży podgląd należy uprzednio włączyć mały podgląd (patrz wyżej). Na okienkiem małego podglądu jest ikona "Powiększ podgląd" (mała lupa). Po włączeniu dużego podglądu, mały podgląd może zostać wyłączony.

 Wybór wykorzystywanej przeglądarki
Kliknij, aby wybrać przeglądarkę używana do przeglądania w tej zakładce. O ile jest zainstalowana w systemie (czytaj więcej na ten temat), możesz skorzystać z przeglądarki:

 • MS Internet Explorer
 • Mozilla

Wyświetlaj źródło szablonu
Kliknij, aby na podglądzie szablonu zobaczyć kod jaki będzie generował, a nie wynik w postaci wyświetlanego przez przeglądarkę dokumentu. Opcja jest dostępna po włączeniu małego podglądu (patrz wyżej).

Poniżej okienka podglądu jest pasek statusu zawierający nazwę szablonu, a także jego typ.

Zmienne i Bloki

Zmienne
Zmienne w szablonie służą do ustawiania parametrów, które używane będą przy korzystaniu z danego szablonu.

Jeśli w szablonie zdefiniowano jakieś zmienne, u dołu zakładki Szablony pojawi się przycisk służący do wyświetlenia inspektora zmiennych. Można w nim zmienić domyślne wartości na własne. Powrót na listę szablonów po kliknięciu a przycisk "Szablony" (z lewej). Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zawartość szablonu i obowiązują do chwili przełączenia się na inny szablon.

Bloki
Bloki w szablonie są to wydzielone fragmenty szablonu, które mogą (ale nie muszą) zostać wstawione. Pozwalają one na maksymalne dopasowanie generowanego kodu do aktualnych potrzeb. Używane są szczególnie w rozbudowanych szablonach, jak szablony dokumentów itp.

Jeśli w szablonie zdefiniowano jakieś bloki, u dołu zakładki Szablony pojawi się przycisk służący do wyświetlenia inspektora bloków. Można w nim włączać i wyłączać bloki, co skutkuje ich umieszczeniem (bądź nie) w wygenerowanym kodzie. Powrót na listę szablonów po kliknięciu a przycisk "Szablony" (z lewej). Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zawartość szablonu i obowiązują do chwili przełączenia się na inny szablon.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Skrót klawiszowy domyślnego szablonu
Możliwe jest wybranie jednego szablonu domyślnych szablonem dla nowego dokumentu. W tym celu wskaż na drzewku wybrany szablon, a następnie kliknij w przycisk Ustawienie szablonu domyślnym szablonem.

Szablon ten można wywołać za pomocą skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl+Shift+N).

Korzystanie ze skrótów klawiszowych do pozostałych szablonów
Do najczęściej wykorzystywanych szablonów możesz przypisać skróty klawiszowe. Ze względu na dużą ilość szablonów, a jednocześnie ograniczoną ilość możliwych kombinacji skrótów, wprowadzona została dwustopniowa kombinacja:

 • Ctrl+J, a następnie skrót szablonu

Po wciśnięciu Ctrl+J, przez okres zdefiniowany w Ustawieniach szablonów, w zakładce Szablony (standardowo 3 s.) Pająk deaktywuje wszystkie skróty klawiszowe programu i włącza skróty klawiszowe szablonów. Po upłynięciu ustalonego czasu lub kliknięciu w edytorze skróty przypisane do szablonów są deaktywowane i na powrót w programie działają skróty ogólne.

Skrót przypisany do danego szablonu można zobaczyć w polu opisu szablonu (pod małym okienkiem podglądu) u dołu zakładki Szablony.

Przypisywanie skrótów klawiszowych do szablonów
Aby przypisać do szablonu skrót klawiszowy należy skorzystać z Edytora szablonów. W tym celu zaznacz na drzewku szablon, który chcesz edytować i kliknij w przycisk "Modyfikacja wybranego szablonu lub kategorii" (w menu nad drzewkiem szablonów), lub wciśnij przycisk F2.

Pokrewne tematy

Do góry