Tworzenie makrokodu - instrukcja krok po kroku. Znacznik LINK do dołączania arkuszy CSS.

Aby utworzyć makrokod przejdź do zakładki Makrokody w "Panelu zasobów z lewej". Jeśli panel nie jest widoczny, można go włączyć w menu Wyświetl. Innym sposobem jest skorzystanie ze skrótu klawiszowego (standardowo F9), lub użycie ikony "Wyświetlenie lub ukrycie panelu zasobów z lewej" na głównym pasku narzędziowym.

Można też otworzyć i przejść bezpośrednio do zakładki Makrokody za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+4

W zakładce Makrokody wybierz (lub utwórz) kategorię, w jakiej będzie umieszczony nowy makrokod. Pogrupowanie makrokodów w kategorie pozwala na zachowanie porządku w makrokodach.

Następnie kliknij ikonę "Dodanie nowego makrokodu".

Przygotowania

Przed przystąpieniem do pracy warto przemyśleć, co dany makrokod będzie robił. Pozwoli to optymalnie go przygotować. W tym wypadku założenia będą następujące:

  • znacznik będzie wstawiany tylko do sekcji HEAD dokumentu HTML. Cała treść znajdzie się w "Lewej części makrokodu",
  • użycie makrokodu ma spowodować skopiowanie arkusza CSS w miejsce, gdzie jest zapisany dokument, do którego znacznik będzie wstawiany.

Po otworzeniu Edytora makrokodów wybierz dla niego nazwę. W tym wypadku najlepsza będzie "LINK - dołączanie CSS"

Typ makrokodu może pozostać domyślny - "Po prostu makrokod".

Tworzenie szkieletu znacznika

Najwygodniej jest utworzyć szkielet znacznika w edytorze za pomocą odpowiednich dla każdego znacznika narzędzi Pająka. Jednak dla tak prostego przykładu, jak obecnie tworzony makrokod, można treść wpisać ręcznie.

W "Lewej części makrokodu" wpisz następującą treść:
<link rel="stylesheet" href="" type="text/css" />

W tej chwili nie jest jeszcze zdefiniowana ścieżka dostępu do pliku z arkuszami CSS. Aby ją podać, wykorzystana zostanie zmienna typu "Odsyłacz do dokumentów".

Podanie ścieżki do pliku z CSS za pomocą zmiennej

Aby utworzyć zmienną, kliknij w ikonę "Dodanie nowej zmiennej" w menu nad oknem edycji treści makrokodu.

  • W polu "Nazwa zmiennej" podaj nazwę (np. "Plik z CSS").
  • Opcja "Zmienna ukryta" pozostanie odznaczona (użytkownik korzystający z makrokodu musi ją widzieć w inspektorze by móc zmienić ścieżkę do pliku).
  • Typ zmiennej - wybierz typ "Odsyłacz do dokumentów". Ten typ zmiennej (podobnie jak "Odsyłacz do grafik") ma specjalną właściwość - plik wskazany w takiej zmiennej zostanie skopiowany do folderu, w którym jest zapisany dokument, do którego wstawiany jest makrokod.
  • Na koniec możesz wypełnić pole "Domyślna wartość ścieżki". Ścieżkę możesz wpisać ręcznie, lub wskaż plik za pomocą okienka otwierającego się po kliknięciu ikonę "Wybranie domyślnej ścieżki do pliku" (z prawej).

Po utworzeniu zmiennej, pojawi się ona na liście zmiennych. Aby ją wstawić treści makrokodu, postaw kursor między cudzysłowami wartości atrybutu href i kliknij ikonę "Wstawienie wybranej zmiennej".

W tej chwili makrokod powinien mieć postać:
<link rel="stylesheet" href="%pvar%Plik z CSS%pvar%" type="text/css" />

Teraz możesz zamknąć okno za pomocą przycisku OK - makrokod jest gotowy!

Makrokodu będzie można używać używając opcji:

  • "Wstaw makrokod w pozycji kursora" - jeśli kursor znajduje się obrębie sekcji HEAD dokumentu HTML
  • "Wstaw makrokod z lewą częścią do HEAD" - w tym wypadku kursor może być umieszczony gdziekolwiek - lewa część makrokodu zawsze zostanie umieszczona w sekcji HEAD dokumentu HTML

Pokrewne tematy

Do góry