Menu główne - Edycja/Wklej ze schowka z zamianą...

Menu to pozwala wkleić tekst ze schowka, przeprowadzając przy tym wybraną operację. Dostępne są następujące polecenia:

Wstaw i zamień < i > na &lt; i &gt;
Kliknij, aby wkleić tekst ze schowka, zamieniając znaki < i > na encje &lt; i &gt;. Umożliwia to ich wyświetlenie w dokumencie, najczęściej są one używane do przedstawienia na stronie znaczników HTML, które nie mają zostać zinterpretowane.

Zamień &lt; i &gt; na < i > w zaznaczonym
Kliknij, aby wkleić tekst ze schowka, zamieniając encje &lt; i &gt; na znaki < i >.

Wstaw i zamień na listę numerowaną
Kliknij, aby wkleić tekst ze schowka, zamieniając go na listę numerowaną (<OL>). Każdy wiersz zaznaczonego tekstu będzie nowym elementem listy.

Wstaw i zamień na listę nienumerowaną
Kliknij, aby wkleić tekst ze schowka, zamieniając go na listę nienumerowaną (<UL>). Każdy wiersz zaznaczonego tekstu będzie nowym elementem listy.

Wklej i zamień na komentarz
Kliknij, aby wkleić tekst ze schowka, zamieniając go na komentarz HTML.

Wstaw z zachowaniem układu
Kliknij aby wstawić tekst ze schowka z zachowaniem jego układu (tekst objęty znacznikiem <PRE>).

Wstaw z zachowaniem wcięcia
Kliknij aby wstawić tekst ze schowka z zachowaniem wcięcia. Oznacza to, iż jeśli w linii, w której będziesz wklejał tekst będzie wcięcie, takie samo wcięcie zostanie wstawione na początku każdej nowej linii wklejanego tekstu.

Pokrewne tematy

Do góry